Μπουρούντι Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Μπουρούντι Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 BIF 4,250.000 16,087.993
 USD 1.483 5.614
 EUR 1.372 5.194
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Burundi Franc)
8.195
671.325
710.425
1070.471
1127.665
1216.209
1534.317
1650.597
1745.610
1899.749
1913.688
2122.197
2226.989
2406.566
2428.692
2481.946
2502.172
2505.046
2576.761
2612.433
2631.163
2651.559
2712.017
2735.085
2735.944
2762.422
2839.165
2845.661
2959.981
3036.448
3052.862
3064.094
3157.341
3197.091
3202.755
3224.268
3253.359
3437.267
3454.866
3499.050
3519.928
3523.972
3562.792
3591.963
3642.205
3783.685
3824.120
3862.164
3909.473
3969.888
3984.498
3996.901
4007.504
4008.594
4076.839
4209.013
4250.000
4318.898
4367.680
5848.132
6418.998
0
1604.8
3209.5
4814.3
6419
This site uses cookies.
Learn more here


OK