Μπουρούντι Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Μπουρούντι Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 BIF 2,000.000 7,570.820
 USD 0.994 3.763
 EUR 0.877 3.320
Τιμές της πετρέλαιο, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Burundi Franc)
10.324
375.639
765.783
794.436
814.928
854.382
864.927
866.981
940.184
986.927
1071.922
1328.693
1348.945
1390.677
1426.042
1439.754
1476.003
1511.874
1540.138
1560.689
1594.161
1608.798
1696.958
1713.479
1746.130
1765.365
1777.493
1787.283
1818.599
1830.023
1842.647
1851.507
1869.579
1873.298
1873.481
1908.245
1929.564
1979.776
1992.320
2000.000
2034.299
2050.806
2054.073
2055.416
2057.946
2058.777
2097.196
2149.846
2163.842
2183.820
2184.161
2209.358
2236.987
2265.294
2420.894
2421.236
3009.426
3240.636
4419.394
0
1104.8
2209.7
3314.5
4419.39
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK