Μπουρούντι Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 05-Ιούνιος-2023

Μπουρούντι Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 BIF 2,400.000 9,084.984
 USD 0.849 3.214
 EUR 0.792 2.998
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το Α * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 05-Ιούνιος-2023
(λίτρο, Burundi Franc)
8.087
610.808
665.398
1056.607
1115.612
1199.844
1562.272
1615.875
1620.416
1628.918
1881.037
2077.553
2173.255
2181.683
2248.456
2273.582
2335.446
2371.400
2400.000
2413.168
2469.417
2471.215
2719.835
2740.861
2811.912
2866.126
2871.312
2873.221
2912.298
2920.568
2981.506
3000.910
3058.771
3088.773
3102.375
3135.050
3152.926
3162.498
3240.480
3322.335
3322.632
3328.559
3344.218
3359.197
3380.396
3380.519
3441.673
3457.462
3467.616
3473.822
3477.085
3541.397
3559.576
3651.327
3688.134
3841.644
3928.884
3949.910
3970.164
5309.303
5493.563
6454.141
6965.906
0
1741.5
3483
5224.4
6965.91
This site uses cookies.
Learn more here


OK