Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 SCR 30.000 113.562
 USD 2.191 8.294
 EUR 1.887 7.143
Τιμές της πετρέλαιο, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.082
2.556
5.221
5.262
5.390
5.504
5.544
5.813
5.868
5.873
6.295
7.394
8.820
8.856
9.261
9.364
9.544
9.619
9.712
9.825
10.120
10.186
10.394
10.880
10.889
10.940
11.167
11.198
11.631
11.879
12.154
12.438
12.524
12.696
12.847
12.869
12.913
12.999
13.044
13.147
13.265
13.331
13.476
13.620
13.701
13.719
13.761
13.834
13.957
14.206
14.337
14.395
14.517
14.943
15.608
15.821
20.350
22.550
30.000
0
7.5
15
22.5
30
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK