Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 SCR 30.000 113.562
 USD 2.240 8.479
 EUR 2.073 7.847
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.038
3.138
3.320
5.003
5.270
5.684
7.171
7.714
8.158
8.879
8.944
9.918
10.408
11.247
11.351
11.600
11.694
11.708
12.043
12.210
12.297
12.392
12.675
12.783
12.787
12.911
13.269
13.300
13.834
14.191
14.268
14.320
14.756
14.942
14.968
15.069
15.205
16.065
16.147
16.353
16.451
16.470
16.651
16.787
17.022
17.684
17.873
18.050
18.271
18.554
18.622
18.680
18.730
18.735
19.054
19.671
19.863
20.185
20.413
27.332
30.000
0
7.5
15
22.5
30
This site uses cookies.
Learn more here


OK