Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 SCR 30.000 113.562
 USD 2.149 8.135
 EUR 1.981 7.499
Τιμές της πετρέλαιο, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.075
3.012
3.275
5.243
5.508
5.925
7.842
8.074
9.210
9.274
9.383
10.381
11.677
11.827
12.203
12.767
13.122
13.472
13.667
13.840
13.898
14.155
14.565
14.650
14.705
14.994
15.254
15.344
15.590
15.603
15.677
15.802
15.816
15.851
16.137
16.433
16.516
16.593
16.959
17.096
17.167
17.251
17.275
17.384
17.470
17.550
17.847
18.265
18.519
18.604
18.879
19.009
19.631
20.507
20.779
20.938
22.352
22.766
26.286
26.529
30.000
35.651
0
8.9
17.8
26.7
35.65
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK