Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 17-Ιούνιος-2024

Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 SCR 30.000 113.562
 USD 2.003 7.582
 EUR 1.865 7.060
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 17-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.043
3.139
3.712
5.615
5.898
6.358
8.129
8.374
8.563
9.238
9.918
9.923
11.009
11.109
11.794
12.263
13.097
13.293
13.359
13.608
13.713
13.733
14.241
14.574
14.701
14.839
15.160
15.230
15.397
15.739
15.935
16.491
16.532
16.646
16.809
16.859
17.103
17.173
18.264
18.335
18.360
18.383
18.463
18.677
18.792
18.871
19.139
19.441
19.604
19.967
20.183
20.295
20.407
20.796
20.854
20.863
20.937
21.152
22.830
30.000
30.121
0
7.5
15.1
22.6
30.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK