Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Σεϋχέλλες Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 SCR 30.000 113.562
 USD 2.121 8.029
 EUR 2.006 7.594
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.040
3.316
3.507
5.261
5.572
6.003
7.613
7.997
9.321
9.387
10.084
10.282
11.613
11.876
11.911
11.986
12.356
13.415
13.752
13.890
13.948
13.987
14.079
14.401
14.550
14.810
14.841
14.907
15.117
15.527
15.640
15.806
15.921
16.269
16.300
16.327
16.618
17.087
17.269
17.594
17.989
18.384
18.395
18.553
18.815
19.288
19.422
19.431
19.548
19.575
20.551
20.559
20.569
20.583
20.586
20.666
21.400
21.434
21.564
22.401
22.435
27.290
30.000
0
7.5
15
22.5
30
This site uses cookies.
Learn more here


OK