Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 29-Μάϊος-2023

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 CDF 2,450.000 9,274.255
 USD 1.053 3.986
 EUR 0.981 3.713
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
Τιμές της πετρέλαιο, 29-Μάϊος-2023
(λίτρο, Congolese Franc)
6.656
502.585
545.946
870.147
916.618
987.432
1283.474
1332.622
1335.621
1338.159
1542.953
1713.371
1796.723
1798.297
1847.592
1932.657
1948.531
1975.898
1980.236
2033.290
2087.401
2115.341
2238.487
2314.268
2335.233
2355.998
2364.987
2406.731
2450.000
2458.573
2465.205
2536.469
2542.132
2580.218
2590.633
2597.947
2612.564
2622.514
2659.581
2672.467
2726.712
2744.338
2754.514
2770.374
2784.262
2815.155
2831.824
2841.095
2855.652
2858.320
2862.287
2903.316
3024.335
3038.550
3207.339
3227.523
3256.384
3264.562
3534.497
4378.616
4521.328
5000.040
5753.782
0
1438.4
2876.9
4315.3
5753.78
This site uses cookies.
Learn more here


OK