Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 CDF 2,875.000 10,883.054
 USD 1.018 3.854
 EUR 0.946 3.581
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Congolese Franc)
8.079
592.161
700.382
1059.164
1113.362
1198.957
1532.791
1576.328
1619.156
1743.494
1877.075
1883.728
2081.772
2105.951
2193.565
2340.316
2470.499
2509.200
2546.988
2547.910
2592.295
2649.655
2685.787
2703.386
2763.592
2772.516
2801.059
2875.000
2909.481
2948.306
3009.501
3016.497
3113.475
3113.494
3152.219
3179.256
3236.477
3245.156
3449.351
3461.889
3466.309
3478.472
3504.784
3522.013
3557.260
3618.340
3649.153
3712.570
3769.108
3807.405
3808.015
3814.585
3846.442
3909.683
3932.236
3940.131
3948.095
3999.100
4305.644
5680.814
6236.107
0
1559
3118.1
4677.1
6236.11
This site uses cookies.
Learn more here


OK