Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 CDF 2,650.000 10,031.337
 USD 0.994 3.763
 EUR 0.904 3.422
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Congolese Franc)
7.623
624.883
660.811
993.989
1050.553
1131.707
1439.097
1558.120
1764.983
1769.575
1911.708
2003.297
2015.411
2090.823
2259.765
2306.367
2328.187
2388.491
2504.841
2637.290
2650.000
2659.244
2683.211
2741.371
2823.987
2840.380
2858.370
2867.663
2894.309
2925.299
2978.031
3001.237
3022.649
3134.501
3200.328
3218.611
3225.898
3273.203
3317.323
3344.676
3420.102
3445.716
3503.110
3559.783
3633.238
3639.018
3642.028
3645.301
3653.847
3729.796
3744.579
3773.057
3784.005
3789.318
3879.247
3883.968
4004.836
4062.774
4086.118
4093.477
4172.503
5225.333
6049.049
0
1512.3
3024.5
4536.8
6049.05
This site uses cookies.
Learn more here


OK