Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CDF USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 2995 1.2
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2985 1.196
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 2450 0.982
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CDF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 166.611 0.067
Επιχείρηση 01.12.2022 194.4 0.078
This site uses cookies.
Learn more here


OK