Μπελίζε Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Μπελίζε Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 BZD 2.687 10.171
 USD 1.335 5.054
 EUR 1.240 4.694
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Belize Dollar)
0.006
0.422
0.499
0.755
0.794
0.855
1.093
1.124
1.154
1.243
1.338
1.343
1.484
1.501
1.564
1.668
1.761
1.789
1.815
1.816
1.848
1.889
1.914
1.927
1.970
1.976
1.997
2.049
2.074
2.102
2.145
2.150
2.219
2.219
2.247
2.266
2.307
2.313
2.459
2.468
2.471
2.479
2.498
2.511
2.536
2.579
2.601
2.646
2.687
2.714
2.714
2.719
2.742
2.787
2.803
2.809
2.814
2.851
3.069
4.049
4.445
0
1.1
2.2
3.3
4.45
This site uses cookies.
Learn more here


OK