Αϊτή Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Αϊτή Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 HTG 162.466 615.000
 USD 1.226 4.641
 EUR 1.139 4.312
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Haitian Gourde)
0.379
27.790
32.869
49.706
52.250
56.267
71.934
73.977
75.987
81.822
88.091
88.403
97.697
98.832
102.944
109.831
115.940
117.756
119.530
119.573
121.656
124.348
126.044
126.870
129.695
130.114
131.453
134.923
136.542
138.364
141.235
141.564
146.115
146.116
147.933
149.202
151.887
152.295
161.878
162.466
162.673
163.244
164.479
165.288
166.942
169.808
171.254
174.230
176.884
178.681
178.710
179.018
180.513
183.481
184.539
184.910
185.284
187.677
202.063
266.600
292.660
0
73.2
146.3
219.5
292.66
This site uses cookies.
Learn more here


OK