Αϊτή Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Αϊτή Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 HTG 162.466 615.000
 USD 1.228 4.648
 EUR 1.117 4.228
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Haitian Gourde)
0.378
31.016
32.799
49.337
52.144
56.172
71.430
77.338
87.605
87.833
94.888
99.434
100.035
103.778
112.164
114.477
115.560
118.553
124.328
130.902
131.533
131.992
133.182
136.068
140.169
140.983
141.876
142.337
143.660
145.198
147.815
148.967
150.030
155.582
158.849
159.756
160.118
162.466
164.656
166.014
169.757
171.029
173.878
176.690
180.336
180.623
180.773
180.935
181.359
185.129
185.863
187.276
187.820
188.083
192.547
192.781
198.781
201.657
202.815
203.180
207.103
259.360
300.246
0
75.1
150.1
225.2
300.25
This site uses cookies.
Learn more here


OK