Τόγκο Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Τόγκο Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 XOF 650.000 2,460.517
 USD 1.066 4.035
 EUR 0.990 3.748
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, CFA Franc (west))
1.745
127.897
151.270
228.761
240.467
258.954
331.056
340.460
349.710
376.564
405.416
406.853
449.627
454.849
473.772
505.468
533.585
541.944
550.105
550.304
559.891
572.280
580.083
583.884
596.888
598.815
604.980
620.950
628.398
636.783
650.000
651.511
672.457
672.461
680.825
686.664
699.023
700.897
745.000
747.708
748.663
751.290
756.973
760.694
768.306
781.499
788.154
801.851
814.062
822.333
822.465
823.884
830.765
844.424
849.295
851.000
852.720
863.736
929.944
1226.957
1346.891
0
336.7
673.4
1010.2
1346.89
This site uses cookies.
Learn more here


OK