Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 700 1.146
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 850 1.392
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 650 1.064
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 115.88 0.19
Επιχείρηση 01.09.2023 106.93 0.175
This site uses cookies.
Learn more here


OK