Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 700 1.157
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 775 1.28
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 650 1.074
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 115.88 0.191
Επιχείρηση 01.09.2022 106.93 0.177
This site uses cookies.
Learn more here


OK