Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 700 1.055
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 850 1.281
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 650 0.98
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 115.88 0.175
Επιχείρηση 01.12.2021 106.93 0.161
This site uses cookies.
Learn more here


OK