Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 700 1.17
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 850 1.42
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 650 1.086
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 115.88 0.194
Επιχείρηση 01.03.2023 106.93 0.179
This site uses cookies.
Learn more here


OK