Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BZD USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 3.566 1.77
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 3.543 1.758
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 2.391 1.186
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BZD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.437 0.217
Επιχείρηση 01.12.2021 0.349 0.173
This site uses cookies.
Learn more here


OK