Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BZD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 3.73 1.854
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 3.255 1.618
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 2.391 1.188
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.44 0.219
Επιχείρηση 01.09.2022 0.35 0.174
This site uses cookies.
Learn more here


OK