Μπελίζε Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Μπελίζε Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BZD 3.574 13.529
 USD 1.774 6.715
 EUR 1.634 6.185
Μπελίζε: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 3.574 (Belize Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2.71 Belize Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Belize Dollar)
0.058
0.063
0.071
0.582
0.689
0.690
0.711
0.863
0.880
0.988
1.069
1.091
1.116
1.162
1.185
1.244
1.252
1.252
1.307
1.312
1.411
1.459
1.635
1.665
1.718
1.728
1.767
1.782
1.868
1.868
1.915
1.947
1.965
1.976
1.986
2.014
2.068
2.068
2.073
2.108
2.120
2.141
2.145
2.150
2.157
2.219
2.232
2.239
2.255
2.261
2.274
2.283
2.301
2.309
2.319
2.323
2.335
2.341
2.351
2.393
2.418
2.423
2.439
2.520
2.550
2.561
2.562
2.573
2.586
2.596
2.597
2.608
2.609
2.631
2.640
2.671
2.673
2.676
2.686
2.701
2.707
2.717
2.720
2.726
2.743
2.751
2.767
2.774
2.779
2.798
2.799
2.803
2.812
2.821
2.843
2.880
2.890
2.892
2.896
2.919
2.924
2.926
2.931
2.941
2.949
2.950
2.970
2.970
2.974
2.994
2.996
3.003
3.011
3.028
3.044
3.051
3.072
3.152
3.171
3.184
3.235
3.241
3.270
3.287
3.311
3.337
3.410
3.411
3.434
3.437
3.455
3.486
3.500
3.512
3.561
3.567
3.574
3.579
3.598
3.619
3.659
3.660
3.671
3.713
3.807
3.812
3.823
3.845
3.938
3.946
3.970
4.014
4.024
4.061
4.093
4.122
4.156
4.162
4.177
4.213
4.219
4.229
4.291
4.462
4.471
4.492
4.598
4.659
6.478
0
1.6
3.2
4.9
6.48
This site uses cookies.
Learn more here


OK