Μαρόκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Μαρόκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MAD 14.600 55.267
 USD 1.476 5.587
 EUR 1.360 5.148
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 14.6 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 13.29 Moroccan Dirham. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.283
0.307
0.346
2.858
3.385
3.385
3.489
4.235
4.322
4.852
5.250
5.357
5.481
5.705
5.819
6.110
6.145
6.146
6.419
6.442
6.925
7.163
8.025
8.174
8.436
8.481
8.672
8.749
9.171
9.172
9.404
9.557
9.646
9.699
9.749
9.886
10.153
10.153
10.178
10.350
10.407
10.513
10.529
10.556
10.588
10.892
10.958
10.993
11.071
11.098
11.165
11.210
11.298
11.334
11.386
11.404
11.463
11.493
11.540
11.746
11.873
11.895
11.973
12.370
12.520
12.575
12.577
12.633
12.695
12.747
12.750
12.803
12.809
12.915
12.960
13.114
13.124
13.138
13.185
13.261
13.287
13.337
13.354
13.382
13.465
13.505
13.582
13.619
13.642
13.736
13.743
13.763
13.803
13.850
13.956
14.140
14.186
14.200
14.219
14.332
14.353
14.367
14.389
14.438
14.480
14.481
14.580
14.580
14.600
14.698
14.707
14.744
14.784
14.865
14.942
14.977
15.081
15.476
15.570
15.630
15.880
15.914
16.053
16.139
16.255
16.383
16.740
16.746
16.858
16.876
16.962
17.116
17.181
17.240
17.481
17.513
17.547
17.571
17.662
17.768
17.964
17.968
18.023
18.231
18.690
18.712
18.770
18.879
19.334
19.371
19.490
19.704
19.758
19.939
20.095
20.236
20.402
20.433
20.508
20.683
20.713
20.760
21.067
21.908
21.948
22.052
22.573
22.872
31.801
0
8
15.9
23.9
31.8
This site uses cookies.
Learn more here


OK