Μαρόκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Μαρόκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MAD 14.890 56.365
 USD 1.385 5.243
 EUR 1.344 5.088
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 14.89 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14.06 Moroccan Dirham. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.170
0.328
0.574
3.386
3.555
3.664
4.603
4.716
4.738
4.813
4.901
5.517
5.525
5.704
5.821
6.201
6.324
6.665
6.673
6.816
7.927
8.347
8.623
9.145
9.341
9.367
10.131
10.179
10.330
10.467
10.599
10.609
10.636
10.670
10.804
10.815
10.932
11.067
11.080
11.094
11.175
11.192
11.392
11.490
11.508
11.532
11.573
11.579
11.726
11.771
11.772
12.075
12.131
12.250
12.275
12.293
12.332
12.387
12.481
12.483
12.508
12.613
12.723
12.893
12.900
13.018
13.034
13.081
13.204
13.246
13.253
13.294
13.448
13.455
13.547
13.553
13.622
13.644
13.710
13.772
13.903
14.016
14.050
14.084
14.141
14.416
14.464
14.531
14.621
14.634
14.635
14.650
14.745
14.816
14.843
14.890
14.895
14.914
14.968
15.339
15.343
15.361
15.454
15.475
15.587
15.597
15.756
15.855
15.950
15.974
16.009
16.074
16.101
16.216
16.242
16.280
16.920
16.978
16.991
17.047
17.062
17.193
17.417
17.446
17.492
17.565
17.667
17.708
17.772
17.835
18.155
18.189
18.193
18.314
18.454
18.474
18.476
18.565
18.598
18.830
18.863
19.024
19.262
19.267
19.400
19.619
19.625
19.752
19.838
19.876
20.074
20.360
20.370
20.668
20.735
20.757
20.861
21.267
21.489
21.543
21.785
21.932
22.047
22.528
22.729
24.696
25.237
31.757
0
7.9
15.9
23.8
31.76
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK