Μαρόκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μαρόκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MAD 14.395 54.491
 USD 1.409 5.334
 EUR 1.299 4.917
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 14.395 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 13.44 Moroccan Dirham. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.162
0.320
0.546
3.239
3.462
3.504
3.803
4.388
4.751
4.793
5.421
5.543
5.857
5.863
5.894
6.011
6.235
6.341
6.345
6.479
6.886
7.069
8.264
8.276
8.852
9.194
9.513
9.529
9.659
9.810
9.817
9.901
9.945
10.063
10.083
10.191
10.215
10.240
10.321
10.441
10.449
10.585
10.793
10.808
10.901
10.956
10.975
11.099
11.107
11.165
11.343
11.420
11.428
11.448
11.466
11.599
11.640
11.652
11.690
11.747
11.772
11.819
12.033
12.326
12.329
12.343
12.357
12.375
12.436
12.452
12.664
12.684
12.738
12.877
12.952
12.968
12.986
13.037
13.075
13.089
13.491
13.520
13.573
13.617
13.661
13.709
13.720
13.761
13.851
13.911
13.936
13.951
14.016
14.143
14.155
14.162
14.288
14.352
14.366
14.369
14.376
14.395
14.407
14.471
14.622
14.626
14.742
14.822
14.852
14.873
14.901
15.065
15.206
15.495
15.561
15.675
15.995
16.046
16.061
16.137
16.293
16.408
16.513
16.522
16.639
16.716
16.722
16.725
17.071
17.235
17.246
17.257
17.290
17.398
17.398
17.650
17.800
17.955
17.965
18.102
18.460
18.498
18.720
18.753
18.764
18.831
18.940
18.950
19.310
19.607
19.873
20.036
20.042
20.061
20.242
20.411
20.637
20.692
20.900
21.059
21.214
21.950
22.218
22.414
23.009
23.928
23.969
30.060
0
7.5
15
22.5
30.06
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK