Μαρόκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μαρόκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MAD 15.500 58.674
 USD 1.509 5.712
 EUR 1.427 5.402
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15.5 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 13.98 Moroccan Dirham. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.294
0.316
0.360
3.436
3.489
3.713
3.820
4.411
4.490
4.651
5.450
5.564
5.881
5.925
5.956
6.043
6.377
6.381
6.513
7.469
8.120
8.167
9.141
9.257
9.320
9.374
9.560
9.587
9.605
9.610
9.633
9.789
9.815
10.039
10.394
10.543
10.578
10.913
11.063
11.129
11.141
11.222
11.276
11.299
11.319
11.607
11.613
11.649
11.709
11.741
11.895
11.943
11.979
12.023
12.113
12.150
12.331
12.355
12.420
12.518
12.541
12.708
12.825
12.847
12.943
13.024
13.040
13.125
13.176
13.220
13.246
13.424
13.456
13.464
13.514
13.685
13.774
13.798
13.872
13.896
13.915
13.919
14.016
14.045
14.084
14.095
14.114
14.122
14.243
14.264
14.265
14.360
14.374
14.482
14.529
14.552
14.557
14.824
14.855
15.022
15.134
15.159
15.225
15.500
15.650
15.660
15.686
15.710
15.720
15.767
15.815
15.853
15.904
15.918
16.051
16.068
16.169
16.416
16.417
16.672
16.812
16.950
17.093
17.224
17.439
17.539
17.691
17.776
17.788
17.921
18.103
18.253
18.341
18.353
18.581
18.592
18.670
18.739
18.966
19.192
19.224
19.406
19.468
19.680
19.711
19.738
19.765
19.960
20.167
20.176
20.214
20.228
20.254
20.406
20.769
21.115
21.316
21.479
21.676
21.721
22.122
22.154
22.256
22.321
23.164
23.457
23.991
31.769
0
7.9
15.9
23.8
31.77
This site uses cookies.
Learn more here


OK