Μαρόκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μαρόκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MAD 10.525 39.841
 USD 1.177 4.455
 EUR 0.997 3.774
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 10.525 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 10.67 Moroccan Dirham. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.179
0.536
2.239
3.058
3.121
3.601
3.839
3.989
4.334
4.348
4.604
4.744
4.852
4.913
4.953
5.128
5.164
5.183
5.260
5.505
5.555
5.576
5.720
6.004
6.091
6.313
6.506
6.542
6.563
6.567
6.704
6.876
7.094
7.207
7.583
7.797
7.898
7.932
8.128
8.128
8.172
8.197
8.211
8.229
8.246
8.253
8.260
8.274
8.284
8.284
8.337
8.402
8.529
8.577
8.659
8.717
8.781
8.849
8.942
8.985
9.288
9.312
9.352
9.361
9.370
9.399
9.524
9.543
9.623
9.634
9.673
9.738
9.750
9.859
9.871
9.898
9.898
9.945
10.018
10.074
10.100
10.124
10.133
10.140
10.201
10.235
10.293
10.356
10.477
10.525
10.588
10.633
10.652
10.672
10.685
10.730
10.800
10.841
10.844
11.084
11.128
11.194
11.430
11.460
11.651
11.723
11.775
11.795
11.811
11.906
12.076
12.165
12.285
12.452
12.474
12.533
12.551
12.582
12.883
13.003
13.057
13.068
13.116
13.288
13.448
13.573
13.664
13.732
13.867
13.901
13.974
14.027
14.143
14.450
14.566
14.802
14.855
14.882
15.054
15.135
15.167
15.195
15.927
16.011
16.075
16.185
16.190
16.244
16.360
16.413
16.595
16.613
17.131
17.168
17.450
17.474
17.669
17.690
17.764
17.764
17.906
17.969
18.346
19.314
19.442
22.484
22.692
0
5.7
11.3
17
22.69
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK