Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MAD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 14.14 1.386
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 11.75 1.152
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MAD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1.17 0.115
Επιχείρηση 01.09.2022 1.07 0.105
This site uses cookies.
Learn more here


OK