Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MAD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 15.5 1.537
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 14 1.388
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MAD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 1.172 0.116
Επιχείρηση 01.03.2023 1.072 0.106
This site uses cookies.
Learn more here


OK