Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MAD USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 14.33 1.42
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 14.1 1.397
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MAD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 1.172 0.116
Επιχείρηση 01.09.2021 1.072 0.106
This site uses cookies.
Learn more here


OK