Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MAD USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 14.6 1.472
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 12.4 1.25
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MAD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.172 0.118
Επιχείρηση 01.09.2023 1.072 0.108
This site uses cookies.
Learn more here


OK