Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MAD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 14.24 1.395
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 14.34 1.405
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MAD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.172 0.115
Επιχείρηση 01.06.2022 1.072 0.105
This site uses cookies.
Learn more here


OK