Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MAD USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 14.76 1.386
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 14.746 1.384
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MAD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.172 0.11
Επιχείρηση 01.12.2021 1.072 0.101
This site uses cookies.
Learn more here


OK