Ιράν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Ιράν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.029 0.110
 EUR 0.026 0.098
Ιράν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15000 (Iranian Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 702208.04 Iranian Rial. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Iranian Rial)
15000.000
16247.588
18353.449
148723.702
179190.915
179492.187
184318.301
222825.905
229024.882
262674.501
278260.094
284259.612
290487.832
302404.405
308460.933
325601.468
325763.812
330684.170
340249.161
341470.372
367068.327
381687.352
425336.051
434541.974
441068.723
447764.030
459722.119
462933.697
474263.619
488010.943
499452.134
506516.194
507538.166
515049.128
517880.886
526523.612
538167.868
538180.388
540076.167
549273.414
551651.809
551806.165
555524.850
556898.880
558106.974
581150.058
581854.967
583114.284
584517.634
585617.883
587906.030
591343.262
594390.063
598370.507
599472.863
606673.309
607839.494
608735.711
610445.726
629003.776
632101.927
633865.452
638541.206
639271.438
640764.615
656571.428
656598.741
667104.551
667618.476
673913.162
673989.862
674414.316
676588.395
678972.208
682661.854
693144.023
695148.576
695296.612
697462.297
698893.488
703395.354
703929.023
704339.921
707756.555
709363.437
711548.759
721027.897
721202.928
722472.772
724311.497
730037.965
731125.957
731697.955
734973.398
739179.077
741196.854
751721.066
753093.036
754346.744
757762.150
759612.421
760919.638
762858.416
763455.952
765797.965
768878.752
769969.645
770468.310
771985.527
776505.191
779129.523
780319.174
783687.137
789567.135
792037.598
797022.318
799420.556
809822.618
811744.405
821292.055
828526.481
831743.393
851099.502
857325.797
860926.219
866032.171
877287.179
887666.492
888303.724
892689.801
893796.801
900059.072
906554.231
909167.829
923400.262
925897.896
927954.641
930004.111
931085.565
942804.394
949516.480
952434.426
957426.848
958810.556
982834.903
992854.536
995935.708
1000898.707
1016765.024
1024880.965
1032322.706
1035551.835
1037032.008
1050239.706
1060926.586
1067033.977
1081664.919
1083276.980
1085832.574
1090204.379
1097443.419
1114884.531
1117164.724
1148842.003
1156447.467
1157817.472
1204047.792
1212603.304
1684266.571
0
421066.6
842133.3
1263199.9
1684266.57
This site uses cookies.
Learn more here


OK