Ιράν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Ιράν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.053 0.201
 EUR 0.054 0.204
Ιράν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15000 (Iranian Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 367672.69 Iranian Rial. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Iranian Rial)
6234.204
8492.544
15000.000
91707.375
95484.541
104043.134
120227.885
123455.649
123871.512
126301.530
144207.456
148980.062
152139.545
155272.143
155889.670
158621.180
161967.144
165188.149
173939.963
174316.976
178043.527
210008.425
228098.017
236090.832
250746.305
252295.703
255290.649
259203.679
260940.883
269914.575
271252.300
273765.324
274846.470
277271.530
277700.421
279308.972
282095.446
282533.866
289323.910
289652.127
290274.595
291196.448
291471.497
294931.620
297022.335
297839.090
302844.707
305223.639
311997.805
312731.045
312982.215
316770.570
319113.311
320405.918
320946.707
323738.527
328401.432
328581.633
334067.979
334530.104
335909.584
349361.415
350601.845
352704.128
352787.616
353833.193
354249.829
357301.859
358198.842
359012.484
361651.818
361687.419
361946.639
362582.982
364935.847
366079.863
366787.940
367032.015
367160.905
368457.329
370893.850
373179.843
374173.333
375186.830
375774.271
376489.132
378681.129
379106.613
379106.692
380701.244
380907.644
382205.281
382392.021
382719.461
382945.633
384110.755
386097.248
388483.370
389138.012
390198.694
398882.117
400246.967
400295.984
407496.912
408452.783
409529.486
410441.716
410724.243
411033.867
413434.110
413545.483
414209.492
414986.654
415140.253
417242.348
418122.898
418865.296
419145.286
426857.624
434460.725
439778.131
443436.117
444064.384
445056.555
447384.723
459183.881
461703.792
463943.714
467479.941
468675.548
468983.537
469063.971
472091.428
474006.942
474583.340
475030.969
476263.281
476493.255
477383.242
484691.627
484908.152
485639.829
487181.550
490542.780
497226.730
498382.505
504542.289
512102.023
514901.925
517319.665
521119.513
529550.126
533525.021
533595.712
535821.910
536035.192
536181.178
547100.795
553820.559
563340.225
568152.696
572640.977
591076.394
592947.498
637352.549
642653.749
772173.547
833194.681
0
208298.7
416597.3
624896
833194.68
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK