Ανγκόλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Ανγκόλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AOA 160.000 605.666
 USD 0.250 0.946
 EUR 0.212 0.803
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 160 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 762.37 Angolan Kwanza. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Angolan Kwanza)
12.780
38.292
160.000
218.517
223.037
257.375
274.360
285.113
309.754
310.759
329.021
339.047
346.784
351.097
353.940
366.451
369.037
370.405
375.881
393.413
396.973
398.515
408.811
429.116
435.283
451.185
464.943
467.530
468.998
469.321
479.134
491.411
506.979
515.077
541.899
557.206
564.420
566.894
580.878
580.878
584.049
585.820
586.844
588.104
589.309
589.844
590.279
591.340
592.001
592.010
595.832
600.459
609.516
612.961
618.791
622.939
627.520
632.392
639.060
642.134
663.809
665.468
668.366
669.022
669.651
671.741
680.635
682.023
687.720
688.539
691.289
695.904
696.826
704.589
705.459
707.406
707.406
710.741
715.940
719.983
721.808
723.515
724.143
724.660
729.025
731.441
735.603
740.112
748.753
752.182
756.686
759.867
761.288
762.711
763.614
766.798
771.820
774.767
774.981
792.136
795.259
800.016
816.891
818.989
832.647
837.781
841.515
842.943
844.063
850.886
863.031
869.358
877.944
889.890
891.447
895.652
896.990
899.221
920.667
929.304
933.103
933.917
937.326
949.670
961.109
970.037
976.538
981.351
990.997
993.420
998.700
1002.472
1010.769
1032.672
1040.941
1057.868
1061.643
1063.570
1075.873
1081.663
1083.937
1085.903
1138.247
1144.212
1148.805
1156.658
1157.029
1160.876
1169.173
1172.945
1185.977
1187.276
1224.262
1226.958
1247.093
1248.802
1262.707
1264.216
1269.496
1269.496
1279.644
1284.167
1311.145
1380.305
1389.430
1606.837
1621.721
0
405.4
810.9
1216.3
1621.72
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK