Ανγκόλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Ανγκόλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AOA 160.000 605.666
 USD 0.302 1.143
 EUR 0.267 1.011
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 160 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 654.36 Angolan Kwanza. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Angolan Kwanza)
13.247
27.176
160.000
167.257
173.886
184.055
211.233
226.867
247.072
259.321
272.115
281.133
287.549
305.628
311.705
312.009
320.754
328.959
329.139
338.888
340.004
349.304
356.961
364.991
382.213
392.126
403.078
427.145
429.136
438.276
440.556
443.900
449.068
461.652
462.176
463.862
467.905
472.915
475.904
486.650
487.483
489.652
501.420
514.887
515.592
516.824
517.712
521.076
524.640
541.313
541.743
543.013
543.147
547.104
548.601
552.343
554.290
556.174
562.067
562.848
562.848
573.030
573.577
575.167
576.055
579.344
581.118
582.740
585.382
586.498
592.039
593.859
596.163
598.932
599.364
601.947
611.624
613.161
614.099
614.273
617.467
625.498
625.529
628.106
631.773
638.942
642.064
643.426
645.338
646.954
664.533
664.851
667.673
676.371
679.059
680.583
680.609
681.521
686.252
689.705
691.719
691.753
693.235
693.477
695.420
699.620
709.280
721.860
726.438
728.884
731.025
736.609
737.936
738.985
747.709
754.590
762.454
771.189
791.858
796.133
798.916
802.292
804.092
810.926
822.094
825.695
837.615
852.098
854.412
856.298
864.560
869.119
869.500
884.263
890.857
891.063
898.303
899.933
904.304
905.431
908.504
912.447
957.110
966.111
969.464
974.029
982.737
985.913
985.913
997.314
1006.483
1006.916
1031.518
1041.720
1042.534
1047.415
1051.321
1055.580
1066.922
1067.042
1095.469
1095.557
1096.538
1103.601
1126.929
1160.721
1191.137
1408.091
0
352
704
1056.1
1408.09
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK