Ανγκόλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Ανγκόλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AOA 160.000 605.666
 USD 0.370 1.401
 EUR 0.372 1.408
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 160 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 565.42 Angolan Kwanza. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Angolan Kwanza)
9.587
13.060
23.067
141.030
146.838
160.000
184.889
189.853
190.493
194.229
221.766
229.105
233.964
238.781
239.731
243.931
249.077
254.030
267.489
268.069
273.800
322.956
350.775
363.066
385.604
387.986
392.592
398.610
401.281
415.081
417.138
421.003
422.665
426.395
427.054
429.528
433.813
434.487
444.929
445.434
446.391
447.809
448.232
453.553
456.768
458.024
465.722
469.380
479.798
480.925
481.311
487.137
490.740
492.728
493.559
497.853
505.024
505.301
513.738
514.448
516.570
537.256
539.164
542.397
542.525
544.133
544.774
549.467
550.847
552.098
556.157
556.211
556.610
557.589
561.207
562.966
564.055
564.431
564.629
566.622
570.369
573.885
575.413
576.971
577.875
578.974
582.345
582.999
582.999
585.451
585.769
587.764
588.052
588.555
588.903
590.695
593.750
597.419
598.426
600.057
613.410
615.509
615.585
626.658
628.128
629.784
631.187
631.621
632.098
635.789
635.960
636.981
638.176
638.413
641.645
642.999
644.141
644.572
656.432
668.124
676.301
681.927
682.893
684.419
687.999
706.144
710.019
713.464
718.902
720.740
721.214
721.338
725.993
728.939
729.826
730.514
732.409
732.763
734.131
745.370
745.703
746.828
749.199
754.368
764.647
766.424
775.897
787.523
791.828
795.546
801.390
814.355
820.467
820.576
824.000
824.328
824.552
841.345
851.678
866.318
873.719
880.621
908.971
911.849
980.136
988.288
1187.467
1281.307
0
320.3
640.7
961
1281.31
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK