Ανγκόλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Ανγκόλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AOA 300.000 1,135.623
 USD 0.361 1.367
 EUR 0.342 1.295
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 300 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1129.69 Angolan Kwanza. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Angolan Kwanza)
23.742
25.512
29.050
277.661
281.873
300.000
308.631
356.369
362.794
375.763
440.326
449.559
475.191
478.715
481.230
488.235
515.258
515.570
526.230
603.484
656.105
659.872
738.611
747.971
753.067
757.408
772.405
774.593
776.066
776.493
778.293
790.941
793.057
811.153
839.828
851.838
854.702
881.787
893.904
899.197
900.134
906.722
911.054
912.938
914.569
937.850
938.325
941.188
946.068
948.658
961.083
964.990
967.921
971.428
978.746
981.731
996.333
998.266
1003.512
1011.462
1013.254
1026.769
1036.225
1038.051
1045.799
1052.316
1053.594
1060.499
1064.587
1068.133
1070.232
1084.606
1087.229
1087.861
1091.925
1105.752
1112.878
1114.836
1120.866
1122.808
1124.272
1124.645
1132.437
1134.791
1137.995
1138.817
1140.351
1141.065
1150.778
1152.546
1152.589
1160.254
1161.424
1170.133
1173.922
1175.795
1176.175
1197.725
1200.260
1213.761
1222.826
1224.832
1230.128
1252.372
1264.527
1265.330
1267.422
1269.300
1270.137
1273.943
1277.814
1280.917
1285.048
1286.119
1296.904
1298.242
1306.397
1326.387
1326.480
1347.060
1358.417
1369.499
1381.120
1391.650
1409.070
1417.096
1429.381
1436.296
1437.278
1447.981
1462.724
1474.823
1481.924
1482.905
1501.332
1502.210
1508.504
1514.055
1532.394
1550.680
1553.257
1567.979
1572.952
1590.131
1592.588
1594.813
1596.975
1612.744
1629.441
1630.208
1633.258
1634.355
1636.461
1648.745
1678.119
1706.043
1722.321
1735.504
1751.408
1755.005
1787.443
1790.016
1798.210
1803.474
1871.620
1895.311
1938.460
2566.912
0
641.7
1283.5
1925.2
2566.91
This site uses cookies.
Learn more here


OK