Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AOA USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 300 0.361
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 135 0.163
Τιμή του Υγραέριο 18.09.2023 100 0.12
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 18.09.2023 70 0.084
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AOA USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 11.83 0.014
Επιχείρηση 01.12.2022 9.64 0.012
This site uses cookies.
Learn more here


OK