Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AOA USD
Τιμή βενζίνης 20.03.2023 160 0.317
Τιμές ντίζελ 20.03.2023 135 0.267
Τιμή του Υγραέριο 20.03.2023 100 0.198
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.03.2023 70 0.139
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AOA USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 11.83 0.023
Επιχείρηση 01.06.2022 9.64 0.019
This site uses cookies.
Learn more here


OK