Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AOA USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 300 0.353
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 200 0.235
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 100 0.118
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.05.2024 70 0.082
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AOA USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 11.83 0.014
Επιχείρηση 01.09.2023 9.64 0.011
This site uses cookies.
Learn more here


OK