Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AOA USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 160 0.37
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 135 0.312
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 100 0.231
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 01.08.2022 70 0.162
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AOA USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 11.83 0.027
Επιχείρηση 01.12.2021 9.64 0.022
This site uses cookies.
Learn more here


OK