Ουζμπεκιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ουζμπεκιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UZS 10,751.500 40,698.836
 USD 0.945 3.577
 EUR 0.872 3.301
Ουζμπεκιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 10751.5 (Uzbekistan Sum). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14961.25 Uzbekistan Sum. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Uzbekistan Sum)
180.271
356.688
607.600
3605.412
3853.742
3900.477
4232.929
4884.008
5287.731
5334.576
6034.121
6169.817
6519.701
6526.298
6560.753
6691.225
6939.788
7057.739
7062.336
7211.954
7665.139
7868.335
9198.948
9211.838
9852.818
10233.622
10588.445
10606.022
10751.500
10919.832
10927.103
11020.669
11069.268
11200.707
11223.607
11343.709
11370.529
11397.839
11487.668
11621.159
11630.163
11781.407
12013.203
12029.759
12133.277
12194.681
12216.271
12354.574
12362.607
12427.908
12625.502
12711.116
12720.034
12743.069
12762.502
12910.222
12955.890
12969.733
13012.317
13075.309
13103.509
13155.984
13393.257
13719.812
13722.758
13738.256
13754.080
13774.015
13842.716
13860.047
14095.737
14118.801
14178.373
14332.612
14416.685
14434.083
14454.851
14510.856
14553.939
14569.291
15016.584
15048.730
15107.731
15157.338
15206.047
15259.665
15271.501
15317.325
15416.992
15483.500
15511.699
15528.829
15601.055
15741.742
15755.126
15763.372
15903.193
15975.124
15990.008
15993.446
16001.307
16022.783
16036.600
16106.863
16275.832
16279.527
16409.066
16498.063
16531.230
16554.395
16585.828
16768.838
16926.006
17247.027
17320.782
17447.340
17803.365
17860.653
17876.808
17962.292
18135.006
18263.829
18380.285
18390.675
18520.214
18606.321
18613.214
18616.139
19001.484
19183.629
19195.966
19208.303
19245.313
19365.614
19365.853
19645.883
19812.803
19985.517
19996.620
20148.508
20547.417
20590.017
20836.752
20873.762
20886.341
20960.120
21081.728
21092.331
21493.960
21823.691
22119.773
22301.797
22308.441
22329.498
22531.278
22719.079
22970.885
23031.700
23263.389
23439.804
23612.519
24432.542
24730.491
24948.963
25611.070
26633.551
26679.311
33459.349
0
8364.8
16729.7
25094.5
33459.35
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK