Ουζμπεκιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Ουζμπεκιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UZS 7,816.670 29,589.301
 USD 0.734 2.778
 EUR 0.622 2.355
Ουζμπεκιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 7816.67 (Uzbekistan Sum). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 12697.47 Uzbekistan Sum. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Uzbekistan Sum)
212.854
637.763
2664.845
3639.456
3714.735
4286.646
4569.546
4748.632
5159.035
5175.772
5479.935
5646.927
5775.790
5847.626
5894.966
6103.351
6146.409
6169.204
6260.403
6552.401
6611.700
6637.384
6808.860
7147.042
7249.766
7514.607
7743.760
7786.840
7811.299
7816.670
7980.118
8184.591
8443.877
8578.758
9025.475
9280.426
9400.570
9441.778
9674.690
9674.690
9727.499
9757.000
9774.045
9795.040
9815.105
9824.012
9831.263
9848.935
9859.942
9860.087
9923.741
10000.813
10151.652
10209.039
10306.134
10375.229
10451.521
10532.661
10643.727
10694.919
11055.922
11083.562
11131.818
11142.755
11153.221
11188.036
11336.165
11359.277
11454.164
11467.810
11513.616
11590.470
11605.833
11735.124
11749.619
11782.048
11782.048
11837.593
11924.181
11991.516
12021.914
12050.338
12060.796
12069.415
12142.119
12182.349
12251.674
12326.777
12470.694
12527.794
12602.821
12655.792
12679.467
12703.166
12718.200
12771.229
12854.885
12903.957
12907.524
13193.248
13245.267
13324.488
13605.543
13640.491
13867.961
13953.468
14015.663
14039.446
14058.101
14171.749
14374.018
14479.402
14622.408
14821.367
14847.296
14917.341
14939.624
14976.780
15333.963
15477.819
15541.096
15554.648
15611.423
15817.024
16007.539
16156.229
16264.518
16344.677
16505.327
16545.687
16633.630
16696.445
16834.640
17199.436
17337.167
17619.084
17681.958
17714.062
17918.963
18015.396
18053.267
18086.016
18957.815
19057.164
19133.668
19264.469
19270.638
19334.710
19472.905
19535.721
19752.772
19774.421
20390.430
20435.324
20770.680
20799.141
21030.737
21055.863
21143.806
21143.806
21312.828
21388.157
21837.485
22989.362
23141.349
26762.325
27010.219
0
6752.6
13505.1
20257.7
27010.22
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK