Ουζμπεκιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Ουζμπεκιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UZS 11,567.400 43,787.352
 USD 1.032 3.907
 EUR 1.002 3.793
Ουζμπεκιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 11567.4 (Uzbekistan Sum). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14661.39 Uzbekistan Sum. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Uzbekistan Sum)
177.655
342.116
598.782
3530.324
3706.897
3820.150
4799.352
4917.150
4940.302
5018.135
5110.345
5751.893
5760.531
5947.374
6069.202
6465.533
6594.112
6949.638
6957.666
7107.283
8265.444
8703.078
8990.735
9534.935
9739.123
9766.543
10563.402
10613.158
10770.380
10913.187
11051.718
11061.293
11089.337
11125.360
11265.112
11276.038
11397.976
11539.023
11552.349
11567.400
11651.610
11669.105
11878.156
11980.062
11999.098
12024.536
12066.593
12073.260
12226.182
12273.376
12274.744
12590.210
12648.752
12772.333
12799.049
12818.040
12857.774
12915.983
13013.248
13015.500
13041.518
13151.511
13265.662
13442.664
13450.565
13573.976
13589.895
13639.038
13767.553
13810.970
13818.154
13861.202
14021.312
14028.725
14124.595
14131.125
14203.027
14225.749
14295.102
14359.641
14496.697
14614.415
14649.078
14684.571
14744.237
15031.126
15081.366
15151.495
15244.493
15258.779
15259.838
15274.598
15373.747
15448.642
15475.942
15525.336
15531.011
15550.335
15606.460
15993.636
15997.427
16016.933
16113.092
16135.463
16251.953
16262.033
16428.491
16531.900
16630.863
16655.812
16692.485
16759.470
16788.424
16908.044
16934.985
16974.509
17642.036
17702.873
17716.488
17774.234
17790.281
17926.431
18160.437
18189.992
18238.818
18314.972
18420.990
18463.585
18530.244
18595.521
18929.156
18965.312
18969.020
19095.276
19240.984
19261.853
19264.083
19357.631
19391.124
19633.657
19668.305
19835.659
20084.077
20088.696
20227.287
20456.314
20462.303
20594.652
20684.635
20723.705
20930.634
21228.539
21238.998
21549.880
21620.121
21642.183
21750.996
22174.484
22405.468
22462.512
22714.584
22867.436
22987.542
23489.362
23698.979
25749.347
26313.615
33111.695
0
8277.9
16555.8
24833.8
33111.69
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK