Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UZS USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 11100 0.985
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 12500 1.109
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UZS USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 295 0.026
Επιχείρηση 01.06.2022 450 0.04
This site uses cookies.
Learn more here


OK