Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UZS USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 9970 0.92
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 9699.33 0.895
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UZS USD
Επιχείρηση 01.06.2021 450 0.042
This site uses cookies.
Learn more here


OK