Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UZS USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 12170.8 1.11
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 14143.3 1.29
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UZS USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 295 0.027
Επιχείρηση 01.12.2021 450 0.041
This site uses cookies.
Learn more here


OK