Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 1,100.000 4,163.951
 USD 1.783 6.749
 EUR 1.679 6.356
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1100 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 823.11 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, CFA Franc)
17.650
19.083
21.595
171.752
210.224
210.412
222.260
264.510
264.786
327.524
333.166
336.409
355.921
362.949
363.492
365.249
383.082
383.271
400.352
401.789
431.909
445.165
492.558
500.018
509.068
543.944
552.529
553.434
553.665
572.381
589.709
595.000
598.747
618.052
627.174
629.795
635.163
636.178
638.563
641.843
649.125
652.125
664.326
670.182
670.539
675.376
680.000
684.771
685.214
686.381
688.747
696.303
697.825
699.095
700.000
705.104
713.215
722.658
733.197
740.466
749.416
752.365
752.504
766.134
768.611
768.867
775.912
776.682
777.941
784.638
793.989
795.051
798.713
798.909
800.895
806.199
811.149
811.824
821.455
821.630
822.605
826.873
827.389
828.649
828.758
832.911
840.000
841.123
842.430
843.624
850.000
854.383
857.872
861.704
866.000
871.757
872.774
874.687
875.000
877.985
881.884
885.003
890.790
895.268
896.103
897.152
900.547
904.849
911.024
914.923
916.759
922.001
933.639
935.519
936.496
938.908
939.224
940.634
961.240
963.829
971.203
986.095
990.000
1006.294
1010.338
1017.342
1018.201
1022.998
1031.878
1036.547
1042.753
1061.445
1062.633
1083.067
1090.635
1090.821
1096.695
1099.447
1100.000
1100.758
1105.656
1105.920
1132.208
1138.105
1138.465
1141.776
1151.537
1153.175
1179.481
1184.756
1185.935
1214.743
1215.244
1223.282
1235.076
1245.166
1257.073
1257.288
1263.832
1275.706
1287.493
1290.908
1304.019
1328.154
1365.464
1371.015
1383.620
1395.603
1964.857
0
491.2
982.4
1473.6
1964.86
This site uses cookies.
Learn more here


OK