Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 1,300.000 4,921.033
 USD 2.148 8.131
 EUR 1.980 7.495
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1300 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 796.05 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, CFA Franc)
9.592
18.979
32.329
191.836
205.049
207.536
225.225
259.867
281.348
283.841
321.062
328.282
346.898
347.249
349.083
356.025
369.250
375.526
375.771
383.732
407.845
418.656
489.455
490.141
524.246
544.508
563.387
564.322
572.063
581.019
581.406
586.385
588.971
595.964
597.183
603.573
605.000
606.453
611.233
618.335
618.815
626.862
639.195
640.076
645.584
648.851
650.000
657.359
657.786
661.261
671.774
676.330
676.804
678.030
679.064
686.924
689.353
690.090
692.356
695.707
697.208
700.000
712.625
730.000
730.157
730.981
731.823
732.884
736.539
737.462
750.002
751.229
754.399
762.606
767.079
768.005
769.110
772.090
774.382
775.199
798.998
800.709
803.848
806.487
809.079
811.932
812.562
815.000
820.303
823.842
825.342
826.254
830.097
837.582
838.294
838.733
846.173
850.000
850.792
850.975
851.393
852.536
853.271
857.010
866.000
866.197
873.089
877.824
879.589
880.822
882.494
892.232
900.594
917.675
921.599
928.333
947.277
950.325
951.184
955.733
964.922
971.777
977.973
978.526
985.418
990.000
990.367
990.522
1011.026
1020.717
1021.374
1022.030
1023.999
1030.400
1030.413
1045.313
1054.194
1063.384
1063.975
1072.056
1093.281
1095.548
1108.676
1110.645
1111.315
1115.240
1121.711
1122.275
1143.645
1161.189
1176.943
1186.628
1186.981
1188.102
1198.838
1208.831
1222.229
1225.464
1237.792
1247.179
1256.368
1300.000
1315.853
1327.478
1362.707
1417.111
1419.545
1780.296
0
445.1
890.2
1335.2
1780.3
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK