Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 1,200.000 4,542.492
 USD 2.217 8.392
 EUR 1.829 6.924
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1200 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 639.91 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, CFA Franc)
10.824
35.175
134.879
185.914
188.853
218.280
232.370
235.641
266.687
269.746
278.263
282.418
287.074
292.848
298.808
302.380
307.132
315.803
318.354
319.129
333.677
334.457
336.248
337.986
342.716
370.527
376.905
381.810
387.364
403.650
412.823
416.512
428.430
449.502
458.658
466.516
474.791
481.689
489.388
490.433
496.370
497.029
498.397
499.985
502.998
504.992
504.992
505.979
513.286
516.862
517.209
518.000
521.570
525.005
525.105
538.456
542.382
542.858
542.928
547.940
548.785
552.022
560.531
562.834
562.926
567.656
568.163
568.267
577.405
585.872
586.422
587.225
589.031
589.924
593.886
596.947
605.000
607.084
607.110
609.976
612.783
614.990
614.990
623.461
626.113
627.166
630.000
631.977
632.106
634.195
639.105
645.568
648.314
649.282
649.442
649.444
656.647
658.565
659.641
670.989
676.460
678.723
678.725
681.958
696.873
703.849
705.441
716.039
726.402
729.146
729.889
730.947
738.912
749.505
750.385
753.596
761.676
764.417
770.971
773.594
774.337
774.987
786.149
788.159
803.513
810.872
814.366
822.241
822.655
828.018
835.041
845.865
853.739
859.645
863.583
864.217
873.164
879.332
887.338
889.831
894.090
896.325
916.736
938.732
949.768
959.391
961.179
973.302
983.671
990.233
996.980
1004.013
1005.982
1040.358
1049.551
1051.261
1051.392
1056.083
1057.104
1061.761
1074.885
1082.326
1094.571
1130.706
1175.286
1200.000
1355.489
0
338.9
677.7
1016.6
1355.49
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK