Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 1,500.000 5,678.115
 USD 2.347 8.884
 EUR 2.278 8.623
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1500 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 835.77 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, CFA Franc)
10.127
19.502
34.133
201.245
211.311
217.767
273.586
280.301
281.620
286.057
291.314
327.885
328.377
339.028
345.973
368.566
375.895
396.162
396.620
405.149
471.169
496.116
512.514
543.536
555.176
556.739
602.164
605.000
613.962
622.103
630.000
630.546
632.144
634.198
642.164
642.787
649.738
657.779
658.538
659.396
664.197
665.194
677.111
682.920
684.005
685.455
687.853
688.233
696.950
699.640
699.718
717.701
721.038
728.083
729.606
730.689
732.954
736.272
741.816
741.945
743.428
749.698
756.205
766.295
766.746
773.781
774.688
777.489
784.815
787.290
787.700
790.154
799.281
799.703
805.168
805.541
809.639
810.935
814.888
818.567
826.380
833.091
835.066
837.090
840.491
856.845
859.709
863.707
869.008
869.822
869.883
870.724
876.376
880.645
882.202
885.017
885.341
886.442
889.642
911.713
911.929
913.041
918.522
919.797
926.438
927.012
936.501
942.396
948.037
949.460
951.550
955.369
957.019
963.838
965.374
967.627
1005.679
1009.147
1009.923
1013.215
1014.130
1021.891
1035.230
1036.915
1039.699
1044.040
1050.083
1052.511
1056.311
1060.032
1079.051
1081.112
1081.323
1088.521
1096.827
1098.016
1098.143
1103.476
1105.385
1119.211
1121.186
1130.726
1144.887
1145.150
1153.051
1166.106
1166.448
1173.992
1179.122
1181.349
1193.145
1210.127
1210.723
1228.445
1232.449
1233.706
1239.909
1264.050
1277.217
1280.469
1294.838
1303.552
1310.398
1339.004
1350.953
1467.834
1500.000
1887.523
0
471.9
943.8
1415.6
1887.52
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK