Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 1,100.000 4,163.951
 USD 1.816 6.874
 EUR 1.678 6.352
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1100 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 798.72 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, CFA Franc)
17.325
18.693
21.198
170.583
207.199
207.807
208.251
260.048
263.584
303.437
308.617
321.341
328.080
349.364
376.031
376.221
391.900
392.988
396.354
423.964
435.519
449.818
467.008
474.901
488.288
501.749
513.746
517.273
532.881
533.575
540.380
547.775
554.131
568.667
571.593
577.528
595.000
602.306
604.583
606.520
611.115
619.342
623.646
626.902
637.159
648.753
661.286
674.631
675.418
678.796
680.745
681.596
685.531
686.330
686.803
693.547
694.530
700.767
707.702
717.448
718.726
719.630
720.394
732.533
733.039
734.619
738.379
739.519
740.405
741.023
753.965
757.349
764.297
767.991
769.996
774.233
774.724
775.933
776.750
782.029
784.049
784.214
793.647
796.352
805.446
806.125
813.514
817.460
826.500
828.742
833.273
834.635
835.443
839.741
840.000
842.895
845.112
850.932
850.932
851.418
857.856
863.145
863.605
866.800
873.498
875.959
877.165
878.424
879.075
884.003
884.207
890.991
891.779
894.961
899.896
900.861
912.813
920.608
922.096
947.256
963.006
967.947
974.270
976.100
980.514
983.311
985.933
989.866
991.085
995.965
1001.653
1016.088
1019.942
1048.865
1060.009
1061.976
1063.287
1066.059
1069.476
1075.434
1086.755
1098.393
1100.000
1106.553
1120.770
1129.496
1137.363
1160.110
1164.896
1175.390
1179.318
1179.973
1184.834
1189.741
1192.334
1195.051
1249.460
1254.940
1255.005
1266.557
1267.193
1270.358
1275.247
1282.988
1319.603
1382.141
1396.302
1396.501
1976.792
0
494.2
988.4
1482.6
1976.79
This site uses cookies.
Learn more here


OK