Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XPF 205.100 776.388
 USD 1.895 7.173
 EUR 1.793 6.787
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 205.1 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 147.30 CFP Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, CFP Franc)
3.096
3.327
3.788
36.205
36.754
39.118
40.243
46.468
47.305
48.996
57.415
58.619
61.961
62.420
62.748
63.662
67.185
67.226
68.616
78.689
85.551
86.042
96.309
97.529
98.194
98.760
100.715
101.001
101.193
101.248
101.483
103.132
103.408
105.768
109.507
111.073
111.446
114.978
116.558
117.248
117.370
118.229
118.794
119.040
119.252
122.288
122.350
122.723
123.359
123.697
125.317
125.827
126.209
126.666
127.620
128.010
129.914
130.166
130.850
131.886
132.120
133.882
135.115
135.353
136.364
137.213
137.380
138.280
138.813
139.276
139.549
141.424
141.766
141.848
142.378
144.181
145.110
145.365
146.152
146.405
146.596
146.644
147.660
147.967
148.385
148.492
148.692
148.786
150.052
150.282
150.288
151.288
151.440
152.576
153.070
153.314
153.364
156.174
156.504
158.265
159.446
159.708
160.399
163.299
164.884
164.989
165.261
165.506
165.615
166.112
166.616
167.021
167.560
167.699
169.106
169.280
170.343
172.950
172.962
175.646
177.126
178.571
180.087
181.460
183.731
184.778
186.379
187.281
187.409
188.805
190.727
192.305
193.231
193.359
195.761
195.876
196.696
197.420
199.812
202.196
202.532
204.452
205.100
207.340
207.660
207.951
208.232
210.289
212.466
212.566
212.963
213.106
213.381
214.983
218.813
222.454
224.576
226.295
228.369
228.838
233.068
233.403
234.472
235.158
244.044
247.133
252.759
334.704
0
83.7
167.4
251
334.7
This site uses cookies.
Learn more here


OK