Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XPF 216.400 819.163
 USD 1.956 7.404
 EUR 1.817 6.878
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 216.4 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 145.29 CFP Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, CFP Franc)
3.164
3.435
3.872
31.311
37.731
37.877
38.814
47.360
48.034
51.320
58.699
59.960
60.346
63.797
65.070
68.683
68.727
69.859
71.913
72.034
77.434
81.194
90.040
90.051
90.124
90.953
92.604
97.609
97.699
98.896
100.429
104.133
105.277
106.047
106.598
106.786
107.810
109.234
109.732
113.145
113.241
113.924
114.902
115.898
119.429
119.671
120.843
121.175
121.867
123.127
123.313
123.465
123.598
124.488
124.672
126.260
126.519
126.616
126.817
126.940
127.559
127.563
131.169
132.627
134.587
134.734
135.155
135.767
137.611
137.946
137.992
138.475
138.584
139.191
140.140
140.326
140.979
141.636
143.230
145.763
146.507
146.643
147.433
148.581
148.825
149.269
149.641
151.283
151.955
152.024
152.054
152.161
152.202
152.541
152.752
153.404
154.141
154.177
154.273
154.361
156.297
157.043
157.218
158.094
158.614
158.675
159.583
160.048
160.054
161.530
161.655
161.905
162.418
164.358
164.865
166.038
166.332
166.553
168.253
168.639
170.182
175.422
175.885
178.709
179.529
179.700
179.948
180.072
180.258
180.666
183.401
184.830
185.664
188.999
191.607
191.738
191.739
192.088
192.269
195.680
196.263
196.716
199.312
200.752
202.694
205.500
205.965
209.244
209.244
214.711
215.080
215.294
215.726
216.400
219.129
220.379
220.783
223.035
223.297
228.530
228.830
229.917
231.486
233.208
237.826
239.873
250.076
253.666
355.229
0
88.8
177.6
266.4
355.23
This site uses cookies.
Learn more here


OK