Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XPF 205.100 776.388
 USD 1.836 6.950
 EUR 1.693 6.409
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 205.1 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 146.92 CFP Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, CFP Franc)
1.770
3.503
5.967
35.404
37.843
38.302
41.567
47.960
51.925
52.385
59.254
60.586
64.022
64.087
64.425
65.707
68.147
69.306
69.351
70.820
75.270
77.266
90.332
90.459
96.753
100.492
103.977
104.149
105.578
107.231
107.302
108.221
108.698
109.989
110.214
111.393
111.656
111.925
112.807
114.118
114.206
115.691
117.967
118.130
119.147
119.750
119.962
121.320
121.399
122.040
123.980
124.821
124.908
125.135
125.325
126.776
127.224
127.360
127.779
128.397
128.674
129.189
131.519
134.726
134.755
134.907
135.063
135.258
135.933
136.103
138.418
138.644
139.229
140.744
141.569
141.740
141.944
142.494
142.917
143.068
147.460
147.776
148.355
148.842
149.321
149.847
149.963
150.413
151.392
152.045
152.322
152.490
153.199
154.581
154.712
154.793
156.166
156.873
157.019
157.053
157.130
157.341
157.476
158.166
159.826
159.862
161.134
162.008
162.334
162.561
162.870
164.667
166.210
169.363
170.087
171.330
174.826
175.388
175.547
176.386
178.082
179.347
180.491
180.593
181.865
182.711
182.778
182.807
186.591
188.380
188.501
188.622
188.985
190.167
190.169
192.919
194.558
196.254
196.363
197.855
201.772
202.190
204.613
204.976
205.100
205.824
207.019
207.123
211.067
214.305
217.212
219.000
219.065
219.272
221.253
223.097
225.570
226.167
228.442
230.175
231.871
239.923
242.849
244.994
251.496
261.537
261.986
328.565
0
82.1
164.3
246.4
328.56
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK