Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XPF 173.200 655.633
 USD 1.640 6.208
 EUR 1.448 5.481
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 173.2 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 130.40 CFP Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, CFP Franc)
2.640
5.416
31.885
33.331
34.652
36.679
42.095
45.211
49.237
51.678
54.228
56.025
57.303
60.906
62.117
62.178
63.921
65.556
65.591
67.534
67.757
69.610
71.136
72.736
76.168
78.144
80.326
85.123
85.519
87.341
87.795
88.462
89.491
91.999
92.104
92.439
93.245
94.244
94.839
96.981
97.147
97.579
99.924
102.608
102.748
102.994
103.171
103.841
104.552
107.874
107.960
108.213
108.240
109.028
109.327
110.072
110.460
110.836
112.010
112.166
112.166
114.195
114.304
114.621
114.798
115.453
115.807
116.130
116.656
116.879
117.983
118.346
118.805
119.357
119.443
119.957
121.886
122.192
122.379
122.414
123.050
124.651
124.657
125.170
125.901
127.330
127.952
128.223
128.604
128.926
132.430
132.493
133.056
134.789
135.325
135.628
135.633
135.815
136.758
137.446
137.847
137.854
138.149
138.198
138.585
139.422
141.347
143.854
144.766
145.254
145.680
146.793
147.058
147.267
149.005
150.377
151.944
153.684
157.803
158.655
159.210
159.883
160.241
161.603
163.829
164.546
166.922
169.808
170.269
170.645
172.292
173.200
173.276
176.218
177.532
177.573
179.016
179.341
180.212
180.436
181.049
181.835
190.735
192.529
193.197
194.107
195.842
196.475
196.475
198.747
200.574
200.661
205.563
207.596
207.759
208.731
209.510
210.359
212.619
212.643
218.308
218.325
218.521
219.928
224.577
231.311
237.373
280.608
0
70.2
140.3
210.5
280.61
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK