Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Βαλίς και Φουτούνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XPF 206.500 781.687
 USD 1.726 6.534
 EUR 1.731 6.553
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 206.5 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 156.64 CFP Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, CFP Franc)
2.656
3.618
6.391
39.071
40.681
44.327
51.222
52.598
52.775
53.810
61.439
63.472
64.818
66.153
66.416
67.580
69.005
70.377
74.106
74.267
75.854
89.473
97.180
100.585
106.829
107.489
108.765
110.432
111.172
114.996
115.565
116.636
117.097
118.130
118.313
118.998
120.185
120.372
123.265
123.405
123.670
124.063
124.180
125.654
126.545
126.893
129.025
130.039
132.925
133.237
133.344
134.958
135.956
136.507
136.737
137.927
139.913
139.990
142.328
142.525
143.112
148.843
149.372
150.268
150.303
150.749
150.926
152.226
152.608
152.955
154.080
154.095
154.205
154.476
155.479
155.966
156.268
156.372
156.427
156.979
158.017
158.991
159.414
159.846
160.096
160.401
161.335
161.516
161.516
162.196
162.283
162.836
162.916
163.055
163.152
163.648
164.494
165.511
165.790
166.242
169.941
170.523
170.544
173.612
174.019
174.478
174.866
174.987
175.119
176.141
176.189
176.472
176.803
176.868
177.764
178.139
178.455
178.574
181.860
185.099
187.365
188.923
189.191
189.614
190.606
195.633
196.706
197.660
199.167
199.676
199.808
199.842
201.132
201.948
202.193
202.384
202.909
203.007
203.386
206.500
206.592
206.904
207.561
208.993
211.841
212.333
214.957
218.178
219.371
220.401
222.020
225.612
227.305
227.335
228.284
228.375
228.437
233.089
235.952
240.008
242.058
243.970
251.825
252.622
271.540
273.799
328.980
354.978
0
88.7
177.5
266.2
354.98
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK