Λιβερία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 16-Μάϊος-2022

Λιβερία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 LRD 186.974 707.773
 USD 1.234 4.671
 EUR 1.183 4.478
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 186.974 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 205.46 Liberian Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 16-Μάϊος-2022
(λίτρο, Liberian Dollar)
3.364
4.711
8.095
43.321
47.604
51.825
59.254
62.993
64.881
70.638
72.717
73.387
77.848
80.399
80.829
82.361
87.405
87.941
89.143
90.147
94.088
94.135
102.086
105.085
108.514
115.485
117.305
121.320
121.422
124.855
132.953
135.885
143.011
143.244
144.212
145.825
146.469
147.818
150.177
154.069
155.332
156.671
161.065
161.339
161.826
162.494
163.272
166.236
167.046
167.343
171.118
171.233
172.110
172.405
172.544
174.056
177.476
178.094
178.989
179.322
183.150
183.698
185.019
186.274
186.636
186.926
186.974
190.945
191.549
192.145
192.669
194.454
194.605
194.715
195.393
196.821
198.238
200.636
200.996
201.300
201.416
201.872
203.084
203.800
205.098
205.140
205.653
207.172
207.525
207.525
208.301
209.606
210.840
211.245
211.871
212.932
214.668
214.903
215.214
215.607
217.453
217.494
218.665
220.010
223.560
225.418
226.796
231.312
232.567
233.188
235.880
235.897
236.346
236.495
239.394
243.313
244.100
245.352
246.656
247.182
247.626
251.867
253.353
254.207
254.368
256.287
257.566
258.497
258.832
262.054
262.625
265.597
267.402
268.792
273.535
276.381
280.492
280.966
281.664
283.973
289.362
290.272
290.769
291.026
295.829
298.038
299.308
300.098
301.395
303.418
305.503
308.240
308.636
309.743
315.435
322.284
324.998
328.839
330.614
334.956
336.231
343.579
348.639
350.495
356.070
357.809
361.549
373.238
386.048
438.995
0
109.7
219.5
329.2
438.99
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK