Λιβερία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Λιβερία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 LRD 196.872 745.241
 USD 1.278 4.838
 EUR 1.282 4.853
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 196.872 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 201.62 Liberian Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Liberian Dollar)
3.419
4.657
8.226
50.290
52.361
57.054
65.929
67.699
67.928
69.260
79.079
81.696
83.429
85.147
85.485
86.983
88.818
90.584
95.384
95.590
97.634
115.163
125.082
129.465
137.502
138.352
139.994
142.140
143.092
148.013
148.747
150.125
150.718
152.048
152.283
153.165
154.693
154.933
158.657
158.837
159.178
159.684
159.834
161.732
162.878
163.326
166.071
167.376
171.091
171.493
171.630
173.708
174.992
175.701
175.998
177.529
180.086
180.185
183.193
183.447
184.203
191.580
192.260
193.413
193.458
194.032
194.260
195.934
196.426
196.872
198.319
198.339
198.481
198.830
200.120
200.748
201.136
201.270
201.340
202.051
203.387
204.641
205.186
205.742
206.064
206.456
207.658
207.891
207.891
208.765
208.879
209.590
209.693
209.872
209.996
210.635
211.724
213.033
213.392
213.974
218.735
219.484
219.511
223.459
223.984
224.574
225.074
225.229
225.399
226.715
226.776
227.140
227.567
227.651
228.804
229.286
229.694
229.847
234.076
238.246
241.162
243.167
243.512
244.056
245.333
251.803
253.185
254.413
256.352
257.008
257.177
257.221
258.881
259.932
260.248
260.493
261.169
261.295
261.783
265.791
265.910
266.311
267.156
268.999
272.665
273.298
276.676
280.822
282.357
283.683
285.767
290.390
292.570
292.608
293.829
293.946
294.026
300.014
303.699
308.919
311.558
314.020
324.129
325.155
349.506
352.413
423.438
456.900
0
114.2
228.5
342.7
456.9
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK