Λιβερία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Λιβερία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 LRD 182.574 691.117
 USD 0.941 3.562
 EUR 0.874 3.308
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 182.574 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 254.74 Liberian Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Liberian Dollar)
5.548
6.022
6.788
54.896
66.152
66.409
68.051
83.034
84.217
89.977
102.916
105.126
105.803
111.854
114.086
120.420
120.497
122.482
126.083
126.295
135.762
142.355
157.865
157.884
158.012
159.466
162.361
171.136
171.293
173.392
176.079
182.574
184.579
185.929
186.895
187.225
189.020
191.517
192.390
198.374
198.543
199.740
201.455
203.201
209.392
209.817
211.870
212.452
213.666
215.875
216.202
216.468
216.701
218.261
218.584
221.369
221.822
221.993
222.345
222.561
223.646
223.652
229.975
232.531
235.967
236.226
236.963
238.037
241.270
241.858
241.937
242.784
242.975
244.039
245.704
246.030
247.174
248.327
251.121
255.563
256.866
257.104
258.489
260.504
260.931
261.709
262.362
265.241
266.419
266.540
266.593
266.780
266.851
267.445
267.816
268.958
270.252
270.315
270.483
270.637
274.031
275.339
275.647
277.182
278.093
278.201
279.793
280.608
280.619
283.206
283.425
283.864
284.763
288.165
289.053
291.110
291.625
292.013
294.994
295.670
298.376
307.563
308.374
313.326
314.764
315.063
315.498
315.715
316.041
316.756
321.553
324.058
325.520
331.366
335.939
336.169
336.171
336.783
337.099
343.080
344.103
344.897
349.448
351.973
355.378
360.298
361.113
366.862
366.862
376.446
377.094
377.470
378.227
379.408
384.193
386.385
387.093
391.042
391.501
400.676
401.202
403.108
405.858
408.877
416.975
420.562
438.452
444.745
622.813
0
155.7
311.4
467.1
622.81
This site uses cookies.
Learn more here


OK