Γκαμπόν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Γκαμπόν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 595.000 2,252.319
 USD 0.994 3.763
 EUR 0.904 3.422
Γκαμπόν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 595 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 796.25 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, CFA Franc)
17.124
18.688
20.952
203.864
205.078
216.952
242.013
256.296
262.616
282.516
317.769
324.480
342.731
345.273
352.140
370.601
371.663
371.893
379.544
429.183
475.193
475.568
475.976
479.616
487.365
527.393
532.302
559.037
559.664
574.125
581.127
584.378
589.398
591.354
592.787
595.000
595.488
612.737
613.071
616.791
623.421
626.941
633.237
635.989
642.555
644.908
647.561
667.292
669.501
678.520
679.373
679.830
680.155
684.582
688.594
690.518
695.961
697.339
700.159
702.088
705.101
715.354
718.883
719.235
724.431
726.237
729.231
730.000
739.840
745.385
748.102
751.025
754.283
757.347
759.882
760.598
764.179
769.081
772.806
783.200
784.879
794.614
797.858
804.076
808.425
813.606
816.627
820.780
826.811
834.847
835.308
843.959
844.576
846.666
846.668
847.045
850.193
850.249
850.836
854.762
856.603
858.240
866.197
872.063
875.199
877.841
881.950
899.378
907.217
908.234
912.620
913.079
920.113
926.087
931.313
933.875
935.262
936.700
940.528
955.384
959.574
981.504
981.779
982.696
985.283
990.225
991.207
993.840
993.989
999.105
1001.950
1011.929
1015.559
1024.512
1032.331
1034.317
1042.380
1042.544
1076.393
1088.616
1090.672
1097.041
1100.000
1103.096
1124.866
1129.792
1146.037
1147.194
1154.959
1163.587
1173.389
1183.900
1190.765
1191.357
1197.873
1211.141
1213.499
1220.401
1226.174
1226.291
1227.219
1230.123
1232.029
1265.359
1294.624
1366.330
1401.906
1857.324
0
464.3
928.7
1393
1857.32
This site uses cookies.
Learn more here


OK