Γκαμπόν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Γκαμπόν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 605.000 2,290.173
 USD 0.923 3.494
 EUR 0.926 3.505
Γκαμπόν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 605 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 858.17 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, CFA Franc)
14.551
19.822
35.011
214.052
222.868
242.844
280.621
288.154
289.125
294.797
336.591
347.730
355.105
362.416
363.858
370.233
378.043
385.561
405.988
406.868
415.566
490.175
532.397
551.053
585.260
588.876
595.867
605.000
609.055
630.000
633.122
638.988
641.511
647.172
648.173
651.927
658.431
659.454
675.303
676.069
677.522
679.673
680.315
688.392
693.271
695.178
706.861
712.414
728.225
729.937
730.523
739.365
744.833
747.850
749.113
755.629
766.513
766.933
779.739
780.817
784.037
815.435
818.330
823.237
823.432
825.872
826.845
833.968
836.062
837.961
844.121
844.204
844.809
846.295
851.786
854.457
856.109
856.679
856.980
860.006
865.693
871.029
873.347
875.713
877.084
878.753
883.869
884.862
884.862
888.584
889.066
892.095
892.530
893.295
893.823
896.542
901.179
906.748
908.276
910.752
931.020
934.205
934.320
951.127
953.358
955.871
958.000
958.660
959.383
964.985
965.245
966.795
968.609
968.967
973.874
975.929
977.662
978.315
996.316
1014.063
1026.474
1035.012
1036.478
1038.794
1044.228
1071.768
1077.650
1082.878
1091.132
1093.922
1094.641
1094.829
1101.895
1106.366
1107.712
1108.756
1111.633
1112.169
1114.247
1131.305
1131.810
1133.518
1137.117
1144.962
1160.563
1163.261
1177.638
1195.283
1201.818
1207.461
1216.330
1236.008
1245.286
1245.451
1250.647
1251.145
1251.485
1276.973
1292.657
1314.877
1326.109
1336.585
1379.615
1383.982
1487.627
1500.000
1802.309
1944.736
0
486.2
972.4
1458.6
1944.74
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK