Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AFN USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 65 0.743
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 75 0.857
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AFN USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 3.75 0.043
This site uses cookies.
Learn more here


OK