Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AFN USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 88 0.978
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 118 1.311
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AFN USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 3.75 0.042
This site uses cookies.
Learn more here


OK