Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AFN USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 75 0.848
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 91 1.029
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AFN USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 3.75 0.042
This site uses cookies.
Learn more here


OK