Λιβύη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Λιβύη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.030 0.114
 EUR 0.030 0.114
Λιβύη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.15 (Libyan Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 6.63 Libyan Dinar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Libyan Dinar)
0.053
0.110
0.150
0.831
1.022
1.551
1.847
1.850
1.911
2.293
2.334
2.340
2.368
2.473
2.673
2.753
2.793
2.858
3.215
3.222
3.324
3.530
3.888
4.254
4.351
4.358
4.396
4.427
4.622
4.627
4.680
4.835
4.922
4.983
5.020
5.073
5.116
5.135
5.208
5.223
5.226
5.239
5.425
5.432
5.459
5.479
5.527
5.726
5.781
5.813
5.817
5.819
5.882
5.903
5.921
5.948
5.957
5.984
6.011
6.027
6.049
6.059
6.067
6.071
6.076
6.105
6.113
6.113
6.163
6.192
6.267
6.273
6.285
6.298
6.388
6.404
6.411
6.480
6.504
6.577
6.587
6.613
6.662
6.681
6.690
6.697
6.718
6.760
6.766
6.796
6.826
6.832
6.867
6.877
6.929
7.003
7.006
7.011
7.144
7.152
7.249
7.260
7.263
7.270
7.279
7.387
7.414
7.437
7.439
7.463
7.536
7.664
7.715
7.804
7.864
7.962
7.982
8.076
8.130
8.148
8.149
8.323
8.344
8.388
8.390
8.407
8.661
8.704
8.709
8.724
8.763
8.813
8.837
8.847
8.903
8.916
8.986
8.991
9.016
9.025
9.055
9.087
9.102
9.121
9.144
9.218
9.255
9.259
9.293
9.492
9.510
9.559
9.638
9.686
9.819
9.881
10.004
10.019
10.280
10.291
10.395
10.550
10.702
11.262
11.570
13.712
15.663
0
3.9
7.8
11.7
15.66
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK