Λιβύη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Λιβύη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.031 0.117
 EUR 0.029 0.110
Λιβύη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.15 (Libyan Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 6.34 Libyan Dinar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Libyan Dinar)
0.020
0.028
0.150
0.794
0.976
1.030
1.302
1.815
1.886
2.237
2.256
2.296
2.330
2.629
2.748
2.874
2.927
3.174
3.218
3.270
3.388
3.631
4.020
4.060
4.332
4.372
4.517
4.563
4.612
4.698
4.758
4.768
4.806
4.825
4.855
4.946
5.001
5.016
5.023
5.034
5.053
5.101
5.124
5.136
5.160
5.178
5.235
5.255
5.280
5.290
5.296
5.317
5.318
5.328
5.335
5.366
5.411
5.476
5.500
5.514
5.525
5.592
5.676
5.745
5.749
5.772
5.822
5.838
5.843
5.848
5.859
5.868
5.882
5.891
5.912
5.943
5.947
5.954
5.965
5.976
6.017
6.044
6.105
6.137
6.151
6.239
6.242
6.283
6.306
6.342
6.349
6.356
6.431
6.435
6.438
6.454
6.461
6.656
6.658
6.699
6.733
6.744
6.755
6.766
6.806
6.815
6.836
6.889
6.946
6.971
7.135
7.137
7.169
7.170
7.248
7.290
7.391
7.401
7.440
7.483
7.545
7.694
7.708
7.790
8.022
8.053
8.301
8.435
8.512
8.515
8.574
8.576
8.589
8.643
8.676
8.719
8.745
8.808
8.827
8.843
8.853
8.990
9.090
9.234
9.255
9.280
9.312
9.381
9.426
9.527
9.536
9.544
9.560
9.956
10.009
10.014
10.076
10.094
10.140
10.401
10.642
10.932
10.958
11.284
11.296
11.402
14.287
0
3.6
7.1
10.7
14.29
This site uses cookies.
Learn more here


OK