Λιβύη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Λιβύη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.031 0.117
 EUR 0.029 0.110
Λιβύη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.15 (Libyan Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 6.11 Libyan Dinar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Libyan Dinar)
0.051
0.076
0.150
0.955
1.023
1.122
1.279
1.797
1.849
2.211
2.251
2.284
2.332
2.457
2.535
2.581
2.693
3.114
3.206
3.383
3.615
3.968
4.077
4.090
4.269
4.534
4.562
4.578
4.592
4.624
4.679
4.723
4.820
4.850
4.856
4.950
4.966
5.023
5.024
5.027
5.063
5.063
5.082
5.102
5.112
5.122
5.138
5.141
5.156
5.177
5.185
5.217
5.219
5.226
5.335
5.393
5.397
5.403
5.418
5.428
5.440
5.441
5.462
5.472
5.501
5.516
5.533
5.634
5.654
5.660
5.680
5.687
5.691
5.828
5.882
5.888
5.891
5.924
5.937
5.967
5.970
5.978
5.983
5.984
6.006
6.012
6.035
6.125
6.143
6.168
6.176
6.186
6.194
6.240
6.250
6.278
6.344
6.374
6.411
6.478
6.487
6.538
6.586
6.587
6.620
6.635
6.688
6.706
6.829
6.980
6.986
7.028
7.032
7.045
7.151
7.172
7.223
7.240
7.414
7.465
7.471
7.507
7.520
7.600
7.730
7.730
7.739
7.808
7.813
7.829
7.834
7.912
7.939
7.948
8.145
8.192
8.235
8.244
8.270
8.280
8.301
8.382
8.554
8.579
8.596
8.634
8.638
8.708
8.721
8.729
8.773
8.956
9.001
9.140
9.169
9.180
9.242
9.352
9.423
9.751
10.034
10.221
10.240
10.646
11.319
11.460
12.675
0
3.2
6.3
9.5
12.68
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK