Σουδάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Σουδάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SDG 590.000 2,233.392
 USD 0.995 3.766
 EUR 0.941 3.562
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 590 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 770.90 Sudanese Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Sudanese Pound)
2.471
3.393
18.227
96.452
118.569
125.189
158.188
220.566
229.150
271.845
274.145
279.059
283.135
319.474
333.878
349.276
355.648
385.677
391.014
397.396
411.703
441.191
488.440
493.299
526.400
531.293
548.925
554.467
560.377
570.846
578.138
579.382
584.033
586.368
590.000
600.996
607.697
609.548
610.384
611.709
614.047
619.819
622.650
624.052
626.980
629.214
636.188
638.601
641.586
642.784
643.566
646.124
646.258
647.475
648.271
652.066
657.528
665.418
668.363
670.055
671.439
679.512
689.694
698.069
698.594
701.439
707.453
709.462
710.057
710.586
711.906
713.067
714.796
715.911
718.414
722.144
722.702
723.509
724.810
726.155
731.203
734.496
741.846
745.757
747.479
758.148
758.559
763.498
766.283
770.695
771.493
772.367
781.412
781.930
782.339
784.326
785.087
808.807
809.083
814.028
818.200
819.507
820.820
822.183
827.039
828.087
830.713
837.089
844.104
847.051
866.992
867.238
871.199
871.256
880.772
885.853
898.136
899.346
904.026
909.272
916.856
934.943
936.601
946.631
974.812
978.552
1008.695
1025.027
1034.398
1034.764
1041.921
1042.161
1043.680
1050.322
1054.251
1059.474
1062.609
1070.289
1072.640
1074.520
1075.774
1092.462
1104.631
1122.103
1124.673
1127.723
1131.569
1140.002
1145.361
1157.740
1158.804
1159.780
1161.660
1209.796
1216.201
1216.828
1224.351
1226.545
1232.129
1263.846
1293.177
1328.438
1331.553
1371.180
1372.681
1385.510
1736.152
0
434
868.1
1302.1
1736.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK