Σουδάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Σουδάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SDG 285.000 1,078.842
 USD 0.613 2.320
 EUR 0.519 1.965
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 285 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 492.49 Sudanese Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Sudanese Pound)
0.000
5.573
64.471
71.538
98.240
100.348
177.761
179.687
192.269
196.940
197.380
200.000
206.384
216.557
218.823
233.861
236.404
242.719
242.948
251.006
259.129
265.403
267.177
274.169
285.000
298.367
300.402
306.033
306.354
307.536
322.081
326.430
328.328
334.099
335.727
350.935
351.697
357.008
360.557
363.409
371.514
374.822
377.652
386.377
394.316
396.603
396.794
397.487
398.579
399.069
402.178
408.332
412.912
415.270
415.505
417.198
418.866
419.073
419.750
420.117
420.656
424.046
426.646
426.680
426.936
427.246
428.253
428.841
430.806
432.093
433.988
435.261
435.261
437.777
440.250
441.262
444.892
445.471
446.149
447.157
456.187
458.698
459.636
464.939
464.999
471.233
474.867
481.256
481.299
485.452
485.680
486.929
487.332
487.478
489.603
489.669
493.254
493.940
496.788
496.963
503.062
503.218
510.144
514.780
514.980
516.517
534.199
534.619
548.262
550.307
552.205
554.529
564.922
585.812
586.522
587.881
588.681
593.519
599.373
616.813
630.232
645.864
647.364
650.188
651.006
662.533
664.179
664.179
666.375
674.313
674.609
676.666
679.881
682.293
688.331
691.586
697.114
705.348
718.521
719.824
734.433
740.781
752.005
760.295
760.523
760.817
761.885
764.630
764.631
780.823
794.298
800.858
801.407
803.602
818.972
826.108
828.166
845.471
849.750
863.106
874.868
876.058
884.638
896.615
901.947
995.397
0
248.9
497.7
746.6
995.4
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK