Σουδάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Σουδάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SDG 600.000 2,271.246
 USD 1.038 3.929
 EUR 0.957 3.623
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 600 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 738.83 Sudanese Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Sudanese Pound)
6.175
9.160
18.124
115.437
123.575
135.599
154.576
217.070
223.354
267.211
272.000
275.950
281.792
296.916
306.255
311.830
325.434
376.240
387.386
408.759
436.749
479.475
492.576
494.180
515.843
547.877
551.164
553.147
554.868
558.670
565.338
570.684
582.398
585.988
586.794
598.105
600.000
606.901
607.054
607.456
611.731
611.767
614.069
616.445
617.730
618.871
620.791
621.141
622.936
625.519
626.524
630.310
630.617
631.498
644.619
651.628
652.109
652.831
654.602
655.810
657.294
657.469
659.976
661.138
664.641
666.479
668.494
680.761
683.191
683.886
686.286
687.165
687.594
704.131
710.719
711.405
711.800
715.752
717.417
721.018
721.355
722.270
722.881
723.084
725.664
726.399
729.203
740.118
742.278
745.324
746.247
747.496
748.438
753.994
755.217
758.507
766.482
770.179
774.583
782.757
783.773
789.958
795.808
795.852
799.884
801.688
808.087
810.321
825.112
843.419
844.065
849.201
849.664
851.283
863.993
866.574
872.788
874.847
895.858
902.032
902.686
907.074
908.663
918.358
934.017
934.030
935.136
943.443
944.059
945.940
946.567
955.970
959.230
960.311
984.179
989.821
994.975
996.089
999.224
1000.477
1002.985
1012.796
1033.576
1036.630
1038.588
1043.185
1043.731
1052.230
1053.761
1054.704
1060.030
1082.087
1087.636
1104.334
1107.843
1109.171
1116.742
1129.961
1138.513
1178.248
1212.358
1235.039
1237.237
1286.328
1367.704
1384.737
1531.549
0
382.9
765.8
1148.7
1531.55
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK