Σουδάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Σουδάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SDG 590.000 2,233.392
 USD 0.656 2.483
 EUR 0.604 2.286
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 590 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1122.27 Sudanese Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Sudanese Pound)
3.750
5.149
27.886
189.078
194.081
210.897
254.958
275.955
337.402
412.250
423.530
427.246
429.820
485.266
506.660
571.145
585.464
590.000
591.714
603.256
637.490
655.091
658.327
664.077
708.070
745.522
748.596
752.266
753.587
771.173
778.689
787.051
799.974
810.486
821.456
828.794
858.963
866.615
866.693
867.779
878.392
884.574
886.015
886.825
887.152
892.290
894.998
900.856
900.914
903.073
910.696
926.158
933.146
953.257
970.548
981.834
986.041
990.255
993.423
994.165
1007.461
1011.054
1025.384
1036.829
1037.199
1042.426
1043.883
1044.774
1046.056
1049.916
1056.695
1057.961
1066.701
1067.162
1069.519
1071.155
1073.011
1077.830
1086.254
1092.755
1093.723
1094.336
1104.185
1107.282
1112.791
1123.431
1125.309
1126.864
1127.946
1130.307
1133.302
1141.037
1144.081
1160.465
1162.228
1165.848
1167.377
1182.274
1194.028
1202.830
1208.860
1209.795
1214.022
1227.781
1230.558
1236.907
1242.213
1250.683
1255.814
1257.004
1257.610
1258.090
1260.851
1268.654
1282.615
1284.861
1290.731
1303.677
1314.505
1315.082
1323.438
1372.047
1377.691
1397.755
1401.845
1420.319
1426.765
1428.500
1438.075
1444.133
1462.794
1472.469
1486.187
1491.424
1494.001
1511.552
1515.460
1523.497
1524.254
1524.503
1525.231
1533.854
1548.791
1555.716
1562.360
1567.549
1597.536
1601.444
1659.581
1660.069
1669.840
1672.771
1676.523
1686.841
1697.307
1698.807
1709.998
1749.098
1785.854
1791.247
1794.086
1887.806
1920.087
1943.068
2016.695
2061.651
2082.427
2753.605
0
688.4
1376.8
2065.2
2753.61
This site uses cookies.
Learn more here


OK