Σουδάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Σουδάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SDG 720.000 2,725.495
 USD 1.246 4.717
 EUR 1.209 4.577
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 720 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 780.81 Sudanese Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Sudanese Pound)
6.175
9.160
17.640
96.888
120.617
153.586
170.988
215.731
222.714
267.211
271.363
272.000
275.989
278.989
298.685
311.262
325.434
369.353
369.469
375.524
387.265
501.597
513.505
518.226
520.092
523.932
529.137
561.349
562.697
581.235
582.478
592.214
592.214
606.901
607.973
610.297
613.938
615.009
622.569
631.033
631.042
632.143
632.901
641.279
647.593
653.250
653.793
654.090
661.316
663.352
666.120
666.173
670.979
676.023
687.319
689.368
691.821
693.570
695.232
698.165
698.491
698.517
700.223
701.248
703.815
708.291
719.880
720.000
720.076
720.357
720.545
721.542
722.425
731.081
740.992
755.810
757.410
762.199
764.210
768.523
768.554
769.248
776.399
778.407
782.266
782.735
784.044
784.774
787.525
787.717
790.897
792.689
794.743
795.808
799.035
800.490
807.058
823.213
831.964
837.197
848.940
851.445
864.522
866.853
867.707
869.467
877.592
885.755
899.885
903.296
914.555
919.724
923.012
937.111
944.380
950.001
952.787
958.297
966.483
968.953
972.735
978.988
983.826
992.401
997.448
1009.785
1009.954
1012.931
1015.934
1034.497
1044.908
1049.394
1053.068
1055.582
1055.866
1066.952
1072.480
1074.118
1077.244
1082.695
1083.795
1086.696
1088.044
1094.156
1098.086
1102.850
1103.446
1116.555
1123.868
1127.119
1130.839
1134.411
1134.947
1138.230
1149.894
1158.195
1187.410
1197.089
1205.990
1254.105
1276.870
1281.498
1288.347
1334.349
1335.123
1351.081
1582.321
0
395.6
791.2
1186.7
1582.32
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK