Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SDG USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 520 0.9
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 600 1.038
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SDG USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 5 0.009
Επιχείρηση 01.06.2022 26 0.045
This site uses cookies.
Learn more here


OK