Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SDG USD
Τιμή βενζίνης 21.11.2022 620 1.073
Τιμές ντίζελ 21.11.2022 720 1.246
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SDG USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 5 0.009
Επιχείρηση 01.03.2022 26 0.045
This site uses cookies.
Learn more here


OK