Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SDG USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 630 1.062
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 590 0.995
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SDG USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 5 0.008
Επιχείρηση 01.12.2022 26 0.044
This site uses cookies.
Learn more here


OK