Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SDG USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 630 0.7
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 590 0.656
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SDG USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 5 0.006
Επιχείρηση 01.09.2023 26 0.029
This site uses cookies.
Learn more here


OK