Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SDG USD
Τιμή βενζίνης 23.05.2022 672 1.268
Τιμές ντίζελ 23.05.2022 642 1.211
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SDG USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.8 0.002
Επιχείρηση 01.09.2021 10.2 0.019
This site uses cookies.
Learn more here


OK