Μπαχρέιν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπαχρέιν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BHD 0.180 0.681
 USD 0.477 1.806
 EUR 0.440 1.666
Μπαχρέιν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.18 (Bahraini Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 0.48 Bahraini Dinar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Bahraini Dinar)
0.004
0.006
0.012
0.075
0.081
0.088
0.101
0.142
0.146
0.174
0.177
0.180
0.184
0.194
0.200
0.203
0.212
0.245
0.253
0.267
0.285
0.313
0.321
0.322
0.336
0.357
0.360
0.361
0.362
0.364
0.369
0.372
0.380
0.382
0.383
0.390
0.391
0.396
0.396
0.396
0.399
0.399
0.401
0.402
0.403
0.404
0.405
0.405
0.406
0.408
0.409
0.411
0.411
0.412
0.420
0.425
0.425
0.426
0.427
0.428
0.429
0.429
0.430
0.431
0.434
0.435
0.436
0.444
0.446
0.446
0.448
0.448
0.449
0.459
0.464
0.464
0.464
0.467
0.468
0.470
0.471
0.471
0.472
0.472
0.473
0.474
0.476
0.483
0.484
0.486
0.487
0.488
0.488
0.492
0.493
0.495
0.500
0.502
0.505
0.511
0.511
0.515
0.519
0.519
0.522
0.523
0.527
0.529
0.538
0.550
0.551
0.554
0.554
0.555
0.564
0.565
0.569
0.571
0.584
0.588
0.589
0.592
0.593
0.599
0.609
0.609
0.610
0.615
0.616
0.617
0.617
0.624
0.626
0.626
0.642
0.646
0.649
0.650
0.652
0.653
0.654
0.661
0.674
0.676
0.677
0.680
0.681
0.686
0.687
0.688
0.691
0.706
0.709
0.720
0.723
0.724
0.728
0.737
0.743
0.769
0.791
0.806
0.807
0.839
0.892
0.903
0.999
0
0.3
0.5
0.8
1
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK