Κιργιζιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Κιργιζιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KGS 70.790 267.969
 USD 0.792 2.998
 EUR 0.732 2.771
Κιργιζιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 70.79 (Kyrgyzstan Som). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 113.29 Kyrgyzstan Som. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Kyrgyzstan Som)
0.373
0.512
2.769
14.520
19.281
23.846
25.479
27.422
33.414
40.067
41.344
42.085
42.709
48.141
50.359
55.693
57.269
58.114
58.626
59.949
62.752
63.112
64.486
68.266
70.790
72.802
73.315
74.454
76.498
76.705
78.507
78.615
80.276
81.507
84.645
84.909
85.585
87.224
88.803
88.827
89.132
89.323
89.339
90.491
90.806
91.853
91.872
93.127
93.134
93.294
93.902
95.108
95.351
96.575
96.728
96.745
96.784
97.075
97.295
97.750
98.818
98.959
99.084
99.498
100.858
101.862
102.625
102.811
103.043
103.610
104.079
104.824
105.126
105.905
106.053
106.438
107.069
107.074
107.765
107.843
108.530
108.711
110.688
110.765
110.767
110.854
110.907
112.250
112.823
113.069
114.651
114.976
115.652
116.450
116.959
119.133
119.505
120.121
120.869
121.889
122.804
123.304
123.388
124.605
124.616
124.710
124.930
125.363
125.399
125.551
125.942
126.181
126.513
126.668
127.792
128.126
131.334
132.194
132.196
133.167
136.195
136.336
140.925
141.648
143.430
144.701
144.798
145.364
145.958
146.967
147.891
149.171
149.349
150.220
153.762
153.787
154.560
155.334
155.430
155.875
160.843
161.182
164.681
164.806
165.835
166.513
166.740
168.383
169.083
169.736
171.680
173.883
175.608
175.797
175.922
176.696
176.908
177.050
178.059
178.242
180.426
186.930
198.731
199.748
201.776
203.954
209.795
265.298
0
66.3
132.7
199
265.3
This site uses cookies.
Learn more here


OK