Κιργιζιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 17-Ιούνιος-2024

Κιργιζιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KGS 73.600 278.606
 USD 0.840 3.180
 EUR 0.782 2.960
Κιργιζιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 73.6 (Kyrgyzstan Som). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 107.10 Kyrgyzstan Som. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 17-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Kyrgyzstan Som)
0.365
0.501
2.709
18.363
18.882
20.480
25.075
26.850
32.849
41.224
41.586
41.842
47.189
49.329
52.309
55.297
56.885
57.428
58.715
61.694
62.248
63.189
64.421
64.515
67.218
68.268
68.689
70.890
72.015
72.292
72.599
73.600
74.754
77.192
78.756
78.825
78.881
79.215
80.336
82.054
82.292
83.311
84.047
84.264
84.278
84.462
84.854
85.196
85.571
85.740
86.255
86.435
86.503
86.626
87.914
90.165
90.789
91.044
92.282
94.093
94.450
95.330
95.889
95.976
96.801
98.785
100.386
100.455
100.920
101.494
101.742
101.819
101.909
102.538
102.637
102.767
102.776
103.845
104.263
104.913
105.511
105.953
105.955
106.084
106.946
107.339
107.345
107.396
108.055
108.273
108.274
108.296
109.092
109.568
109.971
110.514
112.931
113.738
113.838
114.727
114.997
116.705
116.708
117.665
118.085
118.500
119.064
119.325
119.416
119.506
119.941
120.092
120.563
121.691
121.898
121.987
122.117
122.235
122.435
122.863
124.939
125.110
131.713
132.600
133.250
133.548
136.887
136.887
138.082
138.487
140.086
140.820
141.039
141.863
142.062
142.114
143.755
144.414
145.919
146.371
146.433
148.140
149.588
150.609
151.415
152.411
153.072
155.421
158.291
158.338
160.031
160.314
160.483
160.815
160.925
161.520
167.727
167.771
170.629
171.530
172.235
173.296
190.063
191.220
193.206
198.510
198.671
269.823
0
67.5
134.9
202.4
269.82
This site uses cookies.
Learn more here


OK