Κιργιζιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Κιργιζιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KGS 66.000 249.837
 USD 0.744 2.816
 EUR 0.704 2.665
Κιργιζιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 66 (Kyrgyzstan Som). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 115.32 Kyrgyzstan Som. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Kyrgyzstan Som)
0.370
0.508
2.727
14.429
17.737
18.728
23.664
32.996
34.280
40.667
41.011
41.746
42.356
47.792
49.947
52.250
53.203
57.695
58.494
59.448
61.589
66.000
73.068
73.795
78.747
79.479
82.116
82.946
83.830
85.396
86.487
86.673
87.368
87.718
88.261
89.906
90.908
91.185
91.310
91.509
91.858
92.722
93.145
93.355
93.793
94.127
95.171
95.531
95.978
96.157
96.274
96.657
96.677
96.859
96.978
97.546
98.363
99.543
99.984
100.237
100.444
101.652
103.175
104.428
104.506
104.932
105.831
106.132
106.221
106.300
106.498
106.671
106.930
107.097
107.471
108.029
108.113
108.233
108.428
108.629
109.384
109.877
110.977
111.562
111.819
113.415
113.477
114.216
114.632
115.292
115.412
115.542
116.895
116.973
117.034
117.331
117.445
120.993
121.035
121.775
122.399
122.594
122.791
122.994
123.721
123.878
124.271
125.224
126.274
126.715
129.698
129.735
130.327
130.336
131.759
132.519
134.357
134.538
135.238
136.023
137.157
139.863
140.111
141.611
145.827
146.387
150.896
153.339
154.741
154.796
155.866
155.902
156.129
157.123
157.711
158.492
158.961
160.110
160.462
160.743
160.930
163.427
165.247
167.861
168.245
168.702
169.277
170.539
171.340
173.192
173.351
173.497
173.779
180.980
181.938
182.031
183.157
183.485
184.320
189.065
193.453
198.728
199.194
205.122
205.346
207.265
259.720
0
64.9
129.9
194.8
259.72
This site uses cookies.
Learn more here


OK