Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KGS USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 72.84 0.826
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 73.6 0.835
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KGS USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.12 0.013
Επιχείρηση 01.09.2023 3.21 0.036
This site uses cookies.
Learn more here


OK