Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KGS USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 64.5 0.727
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 66 0.744
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KGS USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.86 0.01
Επιχείρηση 01.12.2022 2.82 0.032
This site uses cookies.
Learn more here


OK