Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KGS USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 60.47 0.692
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 74.5 0.852
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 29.5 0.337
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KGS USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.86 0.01
Επιχείρηση 01.06.2022 2.82 0.032
This site uses cookies.
Learn more here


OK