Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KGS USD
Τιμή βενζίνης 21.11.2022 65.55 0.776
Τιμές ντίζελ 21.11.2022 75.7 0.897
Τιμή του Υγραέριο 21.11.2022 29.5 0.349
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KGS USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.86 0.01
Επιχείρηση 01.03.2022 2.82 0.033
This site uses cookies.
Learn more here


OK