Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KGS USD
Τιμή βενζίνης 23.05.2022 66 0.83
Τιμές ντίζελ 23.05.2022 63.5 0.799
Τιμή του Υγραέριο 23.05.2022 34 0.428
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KGS USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.86 0.011
Επιχείρηση 01.09.2021 2.51 0.032
This site uses cookies.
Learn more here


OK