Βαλίς και Φουτούνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Βαλίς και Φουτούνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XPF 219.500 830.897
 USD 1.984 7.510
 EUR 1.828 6.920
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 219.5 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 137.94 CFP Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, CFP Franc)
0.461
0.633
3.427
23.240
23.855
25.921
31.337
33.918
41.470
50.670
52.056
52.513
52.829
59.644
62.274
70.200
71.960
72.517
72.728
74.146
78.354
80.517
80.915
81.622
87.029
91.632
92.010
92.461
92.624
94.785
95.709
96.737
98.325
99.617
100.966
101.867
105.575
106.516
106.526
106.659
107.963
108.723
108.901
109.000
109.040
109.672
110.005
110.725
110.732
110.997
111.934
113.835
114.693
117.165
119.290
120.678
121.195
121.713
122.102
122.193
123.827
124.269
126.030
127.437
127.482
128.125
128.304
128.414
128.571
129.046
129.879
130.034
131.109
131.165
131.455
131.656
131.884
132.476
133.512
134.311
134.430
134.505
135.716
136.097
136.774
138.081
138.312
138.503
138.636
138.927
139.295
140.245
140.619
142.633
142.850
143.295
143.483
145.314
146.758
147.840
148.581
148.696
149.216
150.907
151.248
152.029
152.681
153.722
154.353
154.499
154.573
154.632
154.972
155.931
157.647
157.923
158.644
160.236
161.566
161.637
162.664
168.639
169.333
171.799
172.301
174.572
175.364
175.577
176.754
177.499
179.793
180.982
182.668
183.312
183.628
185.785
186.266
187.254
187.347
187.377
187.467
188.527
190.363
191.214
192.030
192.668
196.354
196.834
203.980
204.040
205.241
205.601
206.062
207.330
208.617
208.801
210.177
214.982
219.500
220.163
220.512
232.031
235.999
238.823
247.873
253.398
255.952
338.447
0
84.6
169.2
253.8
338.45
This site uses cookies.
Learn more here


OK