Βαλίς και Φουτούνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Βαλίς και Φουτούνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XPF 201.600 763.139
 USD 1.805 6.833
 EUR 1.664 6.299
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 201.6 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 142.78 CFP Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, CFP Franc)
1.193
1.770
3.503
22.309
23.881
26.205
29.873
41.950
43.164
51.640
52.565
53.329
54.457
57.380
59.185
60.262
62.891
72.710
74.864
78.994
84.404
92.661
95.192
95.502
99.689
105.880
106.515
106.898
107.231
107.965
109.254
110.287
112.551
113.245
113.400
115.586
115.953
117.286
117.316
117.393
118.220
118.227
118.672
119.131
119.379
119.599
119.971
120.038
120.385
120.884
121.078
121.810
121.869
122.040
124.575
125.930
126.023
126.163
126.505
126.738
127.025
127.059
127.543
127.768
128.445
128.800
129.189
131.560
132.030
132.164
132.628
132.798
132.880
136.076
137.350
137.482
137.558
138.322
138.644
139.340
139.405
139.582
139.700
139.739
140.238
140.380
140.922
143.031
143.449
144.037
144.215
144.457
144.639
145.713
145.949
146.585
148.126
148.840
149.692
151.271
151.467
152.663
153.793
153.802
154.581
154.930
156.166
156.598
159.457
162.994
163.119
164.112
164.201
164.514
166.970
167.469
168.670
169.068
173.128
174.322
174.448
175.296
175.603
177.477
180.503
180.505
180.719
182.324
182.444
182.807
182.928
184.745
185.375
185.584
190.197
191.287
192.283
192.499
193.104
193.347
193.831
195.727
199.743
200.333
200.712
201.600
201.706
203.348
203.644
203.826
204.855
209.118
210.190
213.417
214.095
214.352
215.815
218.370
220.023
227.702
234.293
238.677
239.101
248.588
264.315
267.606
295.979
0
74
148
222
295.98
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK