Βαλίς και Φουτούνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 01-Αύγουστος-2022

Βαλίς και Φουτούνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XPF 199.400 754.811
 USD 1.762 6.670
 EUR 1.718 6.503
Βαλίς και Φουτούνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 199.4 (CFP Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 156.19 CFP Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 01-Αύγουστος-2022
(λίτρο, CFP Franc)
1.209
2.512
3.492
18.981
22.552
35.311
42.442
43.243
43.723
52.309
53.246
54.035
54.636
55.725
61.250
63.710
64.854
65.209
72.853
73.511
75.827
88.640
89.717
91.480
95.555
95.644
102.483
103.409
103.845
106.061
106.255
108.643
109.452
110.238
111.495
113.943
115.537
115.710
116.902
118.006
118.806
120.490
121.649
122.820
123.747
123.806
126.669
127.534
129.688
130.760
130.790
133.276
133.969
134.148
135.344
135.872
136.283
137.428
138.102
138.142
140.473
140.587
142.039
142.915
143.507
144.700
145.945
146.467
146.986
147.824
148.368
150.102
150.158
152.198
152.986
153.578
153.918
153.943
155.175
155.527
156.027
156.440
159.144
159.688
161.110
161.321
162.183
162.430
162.829
164.290
164.803
165.349
165.375
166.766
166.819
167.195
167.791
169.660
170.709
171.823
172.959
173.275
173.941
175.021
175.746
178.746
179.772
179.945
180.160
180.639
185.889
186.232
187.353
188.071
190.726
190.842
191.353
191.438
193.177
194.573
196.245
196.294
197.243
198.896
199.400
199.495
201.355
202.036
202.692
210.013
210.245
211.104
212.451
212.464
212.675
213.880
215.469
216.196
216.514
216.862
217.187
217.907
218.047
219.881
220.034
220.218
220.461
220.577
223.944
226.009
226.034
227.228
228.695
228.744
229.401
231.026
233.232
241.183
243.100
248.208
254.688
262.781
265.578
267.642
276.090
281.563
311.331
0
77.8
155.7
233.5
311.33
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK