Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LYD USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 0.15 0.031
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 0.15 0.031
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LYD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.05 0.01
Επιχείρηση 01.12.2022 0.2 0.041
This site uses cookies.
Learn more here


OK