Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LYD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 0.15 0.031
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 0.15 0.031
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LYD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.05 0.01
Επιχείρηση 01.09.2022 0.2 0.042
This site uses cookies.
Learn more here


OK