Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LYD USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 0.15 0.03
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 0.15 0.03
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LYD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.02 0.004
Επιχείρηση 01.12.2021 0.031 0.006
This site uses cookies.
Learn more here


OK