Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CUP USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 30 1.26
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 25 1.05
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CUP USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.72 0.03
This site uses cookies.
Learn more here


OK