Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SZL USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 19.5 1.072
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 22.4 1.231
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SZL USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.75 0.096
Επιχείρηση 01.06.2022 1.15 0.063
This site uses cookies.
Learn more here


OK