Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 811 1.302
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 809 1.298
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 131.08 0.21
Επιχείρηση 01.09.2021 94.93 0.152
This site uses cookies.
Learn more here


OK