Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 866 1.414
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 864 1.411
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 131.08 0.214
Επιχείρηση 01.09.2022 94.93 0.155
This site uses cookies.
Learn more here


OK