Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SYP USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 4500 1.599
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 2500 0.888
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SYP USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 39.42 0.014
Επιχείρηση 01.03.2022 110 0.039
This site uses cookies.
Learn more here


OK