Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SYP USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 14660 1.968
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 13000 1.745
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SYP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 39.42 0.005
Επιχείρηση 01.12.2022 110 0.015
This site uses cookies.
Learn more here


OK