Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SYP USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 6600 2.345
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 5400 1.919
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SYP USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 39.42 0.014
Επιχείρηση 01.06.2022 110 0.039
This site uses cookies.
Learn more here


OK