Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SYP USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 14368 1.026
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 11996 0.857
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SYP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 39.42 0.003
Επιχείρηση 01.09.2023 110 0.008
This site uses cookies.
Learn more here


OK