Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία YER USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 425 1.698
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 395 1.578
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 200 0.799
This site uses cookies.
Learn more here


OK