Τσαντ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Τσαντ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 518.000 1,960.842
 USD 0.932 3.528
 EUR 0.790 2.990
Τσαντ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 518 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 662.78 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, CFA Franc)
11.111
33.290
139.100
189.973
193.902
223.755
238.521
247.869
269.292
270.165
286.042
294.759
301.485
305.235
307.706
318.583
320.831
322.020
326.781
342.023
345.118
346.459
355.409
373.062
378.424
392.248
404.209
406.458
407.735
408.015
416.547
427.220
440.754
447.794
471.112
484.420
490.691
492.842
505.000
505.000
507.757
509.296
510.186
511.282
512.329
512.794
513.173
514.095
514.670
514.677
518.000
522.023
529.896
532.892
537.960
541.567
545.549
549.784
555.582
558.254
577.098
578.540
581.059
581.630
582.176
583.994
591.726
592.932
597.885
598.597
600.988
605.000
605.802
612.551
613.307
615.000
615.000
617.899
622.419
625.934
627.521
629.004
629.550
630.000
633.795
635.895
639.514
643.434
650.946
653.926
657.843
660.608
661.844
663.081
663.865
666.633
671.000
673.561
673.748
688.662
691.377
695.512
710.183
712.007
723.881
728.344
731.590
732.832
733.806
739.738
750.296
755.797
763.261
773.647
775.000
778.656
779.819
781.759
800.403
807.912
811.215
811.922
814.886
825.618
835.562
843.324
848.976
853.160
861.546
863.653
868.243
871.522
878.736
897.777
904.966
919.682
922.964
924.640
935.335
940.369
942.345
944.055
989.561
994.747
998.740
1005.568
1005.890
1009.234
1016.448
1019.727
1031.056
1032.186
1064.341
1066.684
1084.189
1085.675
1097.764
1099.075
1103.666
1103.666
1112.488
1116.420
1139.874
1200.000
1207.933
1396.941
1409.881
0
352.5
704.9
1057.4
1409.88
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK