Τσαντ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Τσαντ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XAF 518.000 1,960.842
 USD 0.892 3.377
 EUR 0.790 2.990
Τσαντ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 518 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 704.91 CFA Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, CFA Franc)
14.524
29.796
125.032
161.718
192.206
201.523
234.722
249.450
262.992
280.998
298.449
308.151
312.799
315.313
317.971
332.239
335.089
341.753
341.890
360.851
365.231
383.205
391.371
395.681
415.915
422.843
425.493
430.726
441.903
442.061
458.990
468.868
472.619
477.892
480.672
492.313
504.498
504.548
518.000
519.535
522.379
523.608
527.291
533.561
535.663
537.312
540.019
541.958
546.600
556.381
556.907
560.244
564.485
574.778
575.528
578.948
595.446
596.913
597.746
602.829
604.032
605.000
614.450
614.450
615.288
619.592
621.370
627.514
628.268
630.000
630.259
654.247
658.436
659.973
660.756
664.766
665.720
667.846
668.273
670.400
670.650
679.177
679.470
680.109
682.934
684.654
689.230
689.958
692.062
692.178
699.274
699.805
705.535
707.065
713.734
729.737
732.035
733.490
736.951
738.404
739.541
748.035
752.197
773.926
774.307
791.270
795.083
800.289
810.335
812.786
814.030
815.242
816.379
816.719
819.785
837.736
841.726
844.775
846.768
856.510
866.007
867.975
876.804
879.128
886.401
893.562
894.148
925.925
931.071
935.550
946.189
948.315
952.218
952.679
957.200
957.856
963.104
977.262
981.474
986.681
990.003
996.900
1035.928
1050.348
1050.361
1066.542
1068.603
1072.667
1074.636
1076.679
1082.508
1083.165
1105.137
1114.656
1135.519
1137.021
1140.335
1144.185
1149.427
1156.644
1161.448
1172.406
1174.514
1200.000
1205.193
1252.842
1320.660
1503.901
0
376
752
1127.9
1503.9
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK