Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 17-Ιούνιος-2024

Τιμές της πετρέλαιο, 17-Ιούνιος-2024: Η κατά μέσο όρο τιμής της πετρέλαιο στον κόσμο ανέρχεται σε 1.02 (U.S. Dollar) για λίτρο. Τα δεδομένα αφορούν την κηροζίνη που χρησιμοποιείται για θέρμανση και όχι την κηροζίνη που χρησιμοποιείται στην αεροπορία. Η τιμή εκφράζεται σε τοπικό νόμισμα για ένα λίτρο κηροζίνης. Το διάγραμμα δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Συνήθως, οι πλουσιότερες χώρες έχουν υψηλότερες τιμές, ενώ οι φτωχότερες χώρες και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Οι διαφορές στις τιμές της κηροζίνης σε μεμονωμένες χώρες οφείλονται σε διαφορετικούς φόρους και επιδοτήσεις για την κηροζίνη. Όλες οι χώρες αγοράζουν ενεργειακές πρώτες ύλες στις διεθνείς αγορές σε παρόμοιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Επομένως, η λιανική τιμή της κηροζίνης είναι διαφορετική. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 17-Ιούνιος-2024
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.003
0.210
0.248
0.375
0.394
0.425
0.543
0.559
0.572
0.617
0.662
0.663
0.735
0.742
0.788
0.819
0.875
0.888
0.892
0.909
0.916
0.917
0.951
0.973
0.982
0.991
1.012
1.017
1.028
1.051
1.064
1.101
1.104
1.112
1.122
1.126
1.142
1.147
1.220
1.224
1.226
1.228
1.233
1.247
1.255
1.260
1.278
1.298
1.309
1.333
1.348
1.355
1.363
1.389
1.393
1.393
1.398
1.412
1.524
2.003
2.011
0
0.5
1
1.5
2.01
This site uses cookies.
Learn more here


OK