Κιργιζιστάν Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Κιργιζιστάν Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Κιργιζιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι (Kyrgyzstan Som). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 62.55 Kyrgyzstan Som. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Kyrgyzstan Som)
5.810
10.688
22.467
24.971
33.918
39.178
39.724
40.199
42.959
43.230
46.873
53.643
54.756
54.836
54.915
57.444
57.758
58.156
58.633
59.163
59.411
59.576
59.812
60.213
60.340
62.275
63.306
63.397
64.866
65.226
65.648
66.839
67.617
67.653
68.593
68.836
72.572
73.705
73.900
75.282
75.876
77.839
80.184
83.154
83.463
84.498
84.592
88.005
92.751
96.294
109.368
118.413
0
29.6
59.2
88.8
118.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK