Λιχτενστάιν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

Λιχτενστάιν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
Νοικοκυριό, kWh Επιχείρηση, kWh
 Swiss Franc 0.257 0.169
 U.S. Dollar 0.281 0.184
Λιχτενστάιν, Ιούνιος 2022:
Νοικοκυριά: Η τιμή είναι 0.281 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.161 USD ανά kWh.
Επιχείρηση: Η τιμή είναι 0.184 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.167 USD ανά kWh.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Δεκέμβριος 2022) εδώ.
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, Ιούνιος 2022
(kWh, U.S. Dollar)
0.002
0.004
0.005
0.005
0.007
0.009
0.010
0.011
0.013
0.014
0.016
0.023
0.026
0.026
0.027
0.029
0.029
0.029
0.030
0.030
0.032
0.034
0.035
0.036
0.039
0.039
0.040
0.042
0.044
0.044
0.047
0.048
0.048
0.049
0.052
0.052
0.053
0.054
0.068
0.069
0.073
0.076
0.077
0.080
0.081
0.081
0.082
0.083
0.083
0.092
0.093
0.094
0.094
0.095
0.096
0.096
0.098
0.098
0.098
0.098
0.100
0.100
0.101
0.103
0.104
0.106
0.109
0.115
0.115
0.116
0.120
0.120
0.120
0.127
0.134
0.135
0.136
0.137
0.138
0.140
0.141
0.143
0.146
0.148
0.152
0.157
0.160
0.163
0.164
0.168
0.171
0.173
0.173
0.175
0.176
0.176
0.177
0.180
0.182
0.185
0.186
0.191
0.196
0.203
0.203
0.203
0.204
0.204
0.217
0.217
0.219
0.223
0.225
0.228
0.231
0.236
0.238
0.241
0.244
0.244
0.245
0.257
0.262
0.269
0.274
0.275
0.277
0.281
0.287
0.303
0.312
0.328
0.329
0.330
0.339
0.350
0.366
0.369
0.371
0.376
0.395
0.456
0.474
0.475
0.483
0.534
0.543
0
0.1
0.3
0.4
0.54
This site uses cookies.
Learn more here


OK