Λιχτενστάιν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

Λιχτενστάιν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
Νοικοκυριό, kWh Επιχείρηση, kWh
 Swiss Franc 0.257 0.169
 U.S. Dollar 0.271 0.178
Λιχτενστάιν, Δεκέμβριος 2021:
Νοικοκυριά: Η τιμή είναι 0.271 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.138 USD ανά kWh.
Επιχείρηση: Η τιμή είναι 0.178 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.131 USD ανά kWh.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Ιούνιος 2022) εδώ.
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, Δεκέμβριος 2021
(kWh, U.S. Dollar)
0.002
0.004
0.005
0.005
0.007
0.010
0.010
0.013
0.014
0.016
0.024
0.026
0.027
0.027
0.029
0.030
0.032
0.033
0.034
0.037
0.039
0.039
0.042
0.042
0.043
0.043
0.044
0.045
0.045
0.047
0.048
0.048
0.050
0.051
0.052
0.057
0.058
0.059
0.066
0.067
0.073
0.076
0.076
0.078
0.078
0.080
0.081
0.081
0.083
0.083
0.085
0.089
0.090
0.093
0.094
0.094
0.094
0.096
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.100
0.100
0.101
0.105
0.106
0.108
0.110
0.113
0.114
0.115
0.117
0.121
0.126
0.127
0.135
0.137
0.137
0.139
0.140
0.142
0.143
0.148
0.151
0.155
0.156
0.157
0.160
0.161
0.162
0.163
0.164
0.165
0.173
0.174
0.174
0.181
0.184
0.185
0.187
0.189
0.192
0.192
0.192
0.192
0.193
0.193
0.195
0.202
0.205
0.206
0.210
0.212
0.216
0.217
0.223
0.225
0.226
0.226
0.228
0.230
0.236
0.236
0.239
0.243
0.245
0.249
0.250
0.250
0.257
0.258
0.262
0.264
0.271
0.294
0.295
0.306
0.323
0.327
0.340
0.341
0.343
0.348
0.395
0.412
0
0.1
0.2
0.3
0.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK