Ινδία οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

Ινδία οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
Νοικοκυριό, kWh Επιχείρηση, kWh
 Indian Rupee 6.010 8.240
 U.S. Dollar 0.075 0.103
Ινδία, Δεκέμβριος 2021:
Νοικοκυριά: Η τιμή είναι 0.075 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.135 USD ανά kWh.
Επιχείρηση: Η τιμή είναι 0.103 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.129 USD ανά kWh.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Ιούνιος 2022) εδώ.
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, Δεκέμβριος 2021
(kWh, U.S. Dollar)
0.002
0.004
0.005
0.005
0.007
0.010
0.011
0.013
0.013
0.013
0.016
0.026
0.027
0.027
0.029
0.029
0.030
0.032
0.035
0.037
0.037
0.038
0.039
0.041
0.041
0.042
0.042
0.043
0.046
0.047
0.048
0.048
0.048
0.050
0.052
0.054
0.055
0.058
0.065
0.065
0.068
0.075
0.076
0.078
0.078
0.078
0.079
0.081
0.083
0.083
0.086
0.087
0.087
0.087
0.090
0.091
0.093
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.100
0.102
0.109
0.110
0.110
0.110
0.113
0.115
0.115
0.123
0.127
0.131
0.133
0.134
0.134
0.138
0.138
0.145
0.145
0.148
0.151
0.152
0.156
0.156
0.157
0.159
0.159
0.159
0.162
0.169
0.174
0.176
0.176
0.178
0.179
0.183
0.183
0.185
0.186
0.187
0.187
0.188
0.194
0.195
0.196
0.199
0.200
0.206
0.207
0.214
0.216
0.216
0.217
0.217
0.218
0.223
0.223
0.226
0.229
0.232
0.238
0.242
0.243
0.243
0.247
0.256
0.256
0.259
0.262
0.267
0.286
0.287
0.306
0.314
0.316
0.318
0.330
0.333
0.348
0.384
0.412
0
0.1
0.2
0.3
0.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK