Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 101.007 1.21
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 90.463 1.084
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 56.543 0.678
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 46.65 0.559
Τιμές της μεθάνιο 08.07.2024 76.295 0.914
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 6.47 0.078
Επιχείρηση 01.12.2023 10.75 0.129
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 4.55 0.055 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 5.69 0.068 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK