Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 104.183 1.251
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 93.475 1.122
Τιμή του Υγραέριο 18.09.2023 56.543 0.679
Τιμές της πετρέλαιο 18.09.2023 54.89 0.659
Τιμές της μεθάνιο 18.09.2023 76.295 0.916
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 6.47 0.078
Επιχείρηση 01.12.2022 9.66 0.116
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 5.01 0.06 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 4.97 0.06 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK