Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 104.183 1.274
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 93.475 1.143
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 61.483 0.752
Τιμές της πετρέλαιο 30.01.2023 53.67 0.656
Τιμές της μεθάνιο 30.01.2023 84.53 1.034
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 6.01 0.073
Επιχείρηση 01.06.2022 8.24 0.101
This site uses cookies.
Learn more here


OK