Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 104.183 1.32
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 93.475 1.184
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 67.148 0.851
Τιμές της πετρέλαιο 01.08.2022 62.733 0.795
Τιμές της μεθάνιο 01.08.2022 77.805 0.986
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 6.01 0.076
Επιχείρηση 01.12.2021 8.24 0.104
This site uses cookies.
Learn more here


OK