Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 30.03.2020 72.365 0.961
Τιμές ντίζελ 30.03.2020 64.458 0.856
Τιμή του Υγραέριο 30.03.2020 48.135 0.639
Τιμές της πετρέλαιο 30.03.2020 29.443 0.391
Τιμές της μεθάνιο 30.03.2020 49.295 0.655
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.09.2019 5.94 0.079
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK