Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 104.183 1.262
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 104.155 1.262
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 58.16 0.705
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 47.55 0.576
Τιμές της μεθάνιο 05.06.2023 76.295 0.924
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 6.09 0.074
Επιχείρηση 01.09.2022 8.57 0.104
This site uses cookies.
Learn more here


OK