Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 104.183 1.246
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 93.475 1.118
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 56.543 0.676
Τιμές της πετρέλαιο 15.04.2024 49.567 0.593
Τιμές της μεθάνιο 15.04.2024 76.295 0.912
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 6.47 0.077
Επιχείρηση 01.09.2023 10.79 0.129
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 4.58 0.055 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 5.69 0.068 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK