Πακιστάν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

Πακιστάν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
Νοικοκυριό, kWh Επιχείρηση, kWh
 Pakistan Rupee 9.310 31.100
 U.S. Dollar 0.039 0.130
Πακιστάν, Δεκέμβριος 2021:
Νοικοκυριά: Η τιμή είναι 0.039 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.135 USD ανά kWh.
Επιχείρηση: Η τιμή είναι 0.130 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.129 USD ανά kWh.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Ιούνιος 2022) εδώ.
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, Δεκέμβριος 2021
(kWh, U.S. Dollar)
0.002
0.004
0.005
0.005
0.007
0.010
0.011
0.013
0.013
0.013
0.016
0.026
0.027
0.027
0.029
0.029
0.030
0.032
0.035
0.037
0.037
0.038
0.039
0.041
0.041
0.042
0.042
0.043
0.046
0.047
0.048
0.048
0.048
0.050
0.052
0.054
0.055
0.058
0.065
0.065
0.068
0.075
0.076
0.078
0.078
0.078
0.079
0.081
0.083
0.083
0.086
0.087
0.087
0.087
0.090
0.091
0.093
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.100
0.102
0.109
0.110
0.110
0.110
0.113
0.115
0.115
0.123
0.127
0.131
0.133
0.134
0.134
0.138
0.138
0.145
0.145
0.148
0.151
0.152
0.156
0.156
0.157
0.159
0.159
0.159
0.162
0.169
0.174
0.176
0.176
0.178
0.179
0.183
0.183
0.185
0.186
0.187
0.187
0.188
0.194
0.195
0.196
0.199
0.200
0.206
0.207
0.214
0.216
0.216
0.217
0.217
0.218
0.223
0.223
0.226
0.229
0.232
0.238
0.242
0.243
0.243
0.247
0.256
0.256
0.259
0.262
0.267
0.286
0.287
0.306
0.314
0.316
0.318
0.330
0.333
0.348
0.384
0.412
0
0.1
0.2
0.3
0.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK