Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 1.996 2.062
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.068 2.138
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.257 0.266
Επιχείρηση 01.09.2021 0.169 0.175
This site uses cookies.
Learn more here


OK