Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.79 2.039
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 2 2.278
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.46 0.524
Επιχείρηση 01.03.2023 0.326 0.371
This site uses cookies.
Learn more here


OK