Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KZT USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 209.7 0.44
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 237.82 0.499
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KZT USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 19.96 0.042
Επιχείρηση 01.12.2021 25.3 0.053
This site uses cookies.
Learn more here


OK