Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KZT USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 216.9 0.485
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 287.5 0.643
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KZT USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 20.28 0.045
Επιχείρηση 01.09.2022 26.57 0.059
This site uses cookies.
Learn more here


OK