Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BHD USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 0.2 0.531
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 0.18 0.477
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 0.16 0.424
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BHD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.018 0.048
Επιχείρηση 01.12.2022 0.029 0.077
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BHD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.005 0.013 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.005 0.013 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK