Τιμές της μεθάνιο, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Τιμές της μεθάνιο, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.235
0.420
0.428
0.573
0.865
0.975
1.075
1.691
2.000
2.306
2.805
2.895
3.302
0
0.8
1.7
2.5
3.3
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK