Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 20-Μάϊος-2024: Η κατά μέσο όρο τιμής της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στον κόσμο ανέρχεται σε 1.17 (U.S. Dollar) για λίτρο. Οι τιμές εκφράζονται σε τοπικό νόμισμα για ένα λίτρο καυσίμου. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές σε διάφορες χώρες. Στο γράφημα βλέπουμε ότι οι πλουσιότερες χώρες έχουν συνήθως υψηλότερες τιμές, ενώ οι φτωχότερες χώρες έχουν χαμηλότερες τιμές. Επίσης, οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο έχουν χαμηλότερες τιμές. Ο κύριος παράγοντας που εξηγεί τις διαφορές σε διάφορες χώρες είναι το διαφορετικό επίπεδο φόρων και επιδοτήσεων. Όλες οι χώρες αγοράζουν ενεργειακές πρώτες ύλες στις διεθνείς αγορές σε παρόμοιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Ως αποτέλεσμα, η τιμή αγοράς των καυσίμων είναι διαφορετική. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.082
0.159
0.680
0.683
0.899
0.978
0.984
1.040
1.047
1.068
1.085
1.086
1.100
1.100
1.108
1.110
1.141
1.144
1.197
1.197
1.219
1.248
1.253
1.278
1.279
1.312
1.330
1.384
1.498
1.524
1.568
1.607
1.708
1.725
2.005
0
0.5
1
1.5
2
This site uses cookies.
Learn more here


OK