Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, λίτρο, 05-Ιούνιος-2023

Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το Α * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 05-Ιούνιος-2023
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.116
0.160
0.670
0.744
0.786
0.836
0.848
0.909
0.936
0.957
0.976
0.983
0.984
1.010
1.039
1.054
1.060
1.065
1.071
1.093
1.093
1.102
1.125
1.152
1.175
1.183
1.218
1.253
1.352
1.375
1.382
1.473
1.519
1.536
1.544
1.621
1.741
2.037
0
0.5
1
1.5
2.04
This site uses cookies.
Learn more here


OK