Τιμές της αιθανόλη, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της αιθανόλη, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.698
0.729
0.982
1.136
1.391
1.872
2.160
0
0.5
1.1
1.6
2.16
This site uses cookies.
Learn more here


OK