Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZWD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1752.81 1.753
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1756.24 1.756
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 15.27 0.015
This site uses cookies.
Learn more here


OK