Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZWD USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 271.85 1.631
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 283.87 1.703
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 4.282 0.026
This site uses cookies.
Learn more here


OK