Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZWD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1080.01 1.08
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1147.01 1.147
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZWD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 4.532 0.005
This site uses cookies.
Learn more here


OK