Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZWD USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 1580 1.58
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 1660 1.66
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 63.994 0.064
This site uses cookies.
Learn more here


OK