Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZWD USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 916.57 2.75
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 1052.59 3.158
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 4.282 0.013
This site uses cookies.
Learn more here


OK