Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZWD USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 1650 1.65
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 1760 1.76
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 15.274 0.015
This site uses cookies.
Learn more here


OK