Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZMW USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 35.56 1.377
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 31.11 1.204
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 29.5 1.142
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZMW USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.559 0.022
Επιχείρηση 01.09.2023 0.854 0.033
This site uses cookies.
Learn more here


OK