Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZMW USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 24.31 1.43
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 27.38 1.611
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 19.23 1.131
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZMW USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.559 0.033
Επιχείρηση 01.03.2022 0.854 0.05
This site uses cookies.
Learn more here


OK