Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZMW USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 27.59 1.392
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 24.64 1.244
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 20.47 1.033
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZMW USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.56 0.028
Επιχείρηση 01.09.2022 0.85 0.043
This site uses cookies.
Learn more here


OK